Marktontwikkelingen


De ABU-Marktmonitor biedt een overzicht van de marktontwikkelingen. Elke vier weken vindt u hier een korte terugblik. Vier keer per jaar worden de gegevens in een breder kader gezet in het magazine Flex & Figures.

Onderstaand de dit jaar verschenen cijfers per periode met de daarbij behorende grafieken.  

 

Planning voor 2015


Iedere vier weken verschijnt de Marktmonitor, de planning voor 2015 vindt u hier.

Flex & Figures


Het webzine Flex & figures biedt u vier keer per jaar informatie over de ontwikkelingen op de uitzendmarkt, conjunctuurbewegingen in de Nederlandse economie en onderzoeken.

ABU-Marktmonitor nader uitgelegd


Een technische toelichting van wat de ABU-Marktmonitor en de CBS-cijfers meten vindt u hier