Previous Page  2 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 12 Next Page
Page Background

De arbeidsmarkt is constant in ontwikkeling. Zowel voor

bedrijven als voor medewerkers ontstaan daardoor nieuwe

uitdagingen. Een belangrijke huidige ontwikkeling is de

digitalisering van werk en de opkomst van platformwerk: de

digitale platforms waarop vraag en aanbod van tijdelijk werk

bij elkaar gebracht worden zoals Uber, Helpling en Werkspot.

DEELECONOMIE EN PLATFORMWERK

Door het gebruik van digitale platforms kunnen vraag en aanbod sneller, goedkoper en op grotere

schaal dan vroeger bij elkaar gebracht worden (Corporaal, 2017). Dat biedt kansen, maar het leidt ook

tot arbeidsvraagstukken en maatschappelijke discussie over de gevolgen van platformwerk. Eind 2017

werd er daarom een hoorzitting in de Tweede Kamer gehouden.

Er is veel onduidelijkheid over de vorm en omvang van platformwerk en de gevolgen die het heeft

voor mens en maatschappij. Vandaar dat de ABU in dit whitepaper helderheid biedt, een oordeel over

platformwerk geeft en suggesties voor beleid aanreikt.

Platformwerk wordt vaak in één adem genoemd met de deeleconomie. Onder de deeleconomie wor-

den dan alle digitale platformen geschaard waarop diensten of producten worden verkocht, geleend

of verhuurd.

Hoewel er overeenkomsten zijn, verschillen de diverse digitale platforms ook van elkaar. Om een

goede discussie te kunnen voeren over de kansen en implicaties van platformwerk, is het nodig dit

verschil te erkennen (Frenken & Schor, 2017; Frenken et al, 2017; Todolé-Signes, 2017).

De ABU pleit daarom voor een onderscheid tussen de deeleconomie en platformwerk. We volgen

hierbij de indeling van het Rathenau Instituut (2017).

Het Rathenau Instituut spreekt over de opkomst van de platformeconomie die bestaat uit vier vor-

men: de deeleconomie, de tweedehands economie, de product-dienst economie en de kluseconomie

oftewel het platformwerk.

2

Hun belangrijkste

bezit is de

software

interface

0100

0101

0110

1001

1110

1101

0011

0111

1101

0010

0100

10010

10101

Ze matchen

platform-

werkers

met

degene die een

specifieke dienst

aanbieden

De platforms

ontvangen een

fee

die in

verhouding staat

tot de taak

Er wordt

informatie

verzameld en

opgeslagen

HOE WERKEN DE PLATFORMS?