Previous Page  4 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 12 Next Page
Page Background

Er zijn twee typen platformwerk: de crowdsourcing platforms en de outsourcing platforms (Corporaal,

2017). De crowdsourcing platforms maken gebruik van een grote groep niet vooraf gespecificeerde indi-

viduen voor consultancy, innovatie, beleidsvorming of onderzoek. Deze platforms worden vooral ingezet

voor complexe problemen waarbij de oplossingsrichtingen en benodigde skills onbekend zijn. Bijdragen

kunnen worden beloond, maar dit hoeft niet met geld te zijn. Voorbeelden van crowdsourcing platforms

zijn Part-up, Topcoder en Innocentive.

In de discussie over de kansen en implicaties van platformwerk gaat het echter vooral over de

outsourcing platforms. Deze platforms zijn gericht op het een-op-een matchen van vraag en aanbod van

kennis en diensten. Sommigen gaan er daarbij vanuit dat platformwerk vooral over simpele kleine klusjes

gaat, ook wel micro-jobs genoemd (Balaram, Warden &Wallace-Stephens, 2017).

De ABU volgt echter anderen die stellen dat bij online outsourcing een onderscheid gemaakt kan wor-

den tussen platforms die zich richten op micro-jobs en platforms voor freelance opdrachten (Corporaal,

2017; Huws & Joyce, 2016; Dhondt, 2016; CIPD, 2017). Ook zijn er online en offline werkzaamheden.

Offline klussen worden op locatie uitgevoerd. Online opdrachten zijn tijd en plaats ongebonden. Voor-

beelden van outsourcing platforms zijn Freelancer, Upwork, Villamedia, Ask&Task, Werkspot, Helpling,

Temper, Roamler, Croqqer, Foodoora, Deliveroo en Uber.

4

Martijn Arets, internationaal platform expert:

Gebruik de kracht van het collectief

“Ik zie platformwerk niet als iets compleet nieuws. Het

lijkt in de basis op wat de uitzendbranche al jaren doet.

Online platforms zijn in wezen digitale uitzendbureaus, die

de klant aan het roer zetten en matching- en beoordelings-

processen via algoritmes en big data automatiseren. Hier-

door wordt het eenvoudiger en goedkoper om opdrachten

onder grote groepen mensen uit te zetten.

Op dit moment richten veel platforms zich op de consu-

mentenmarkt en de kleinzakelijke markt, op diensten

waar internationaal veel handel in zit en die makkelijk

schaalbaar zijn. Maar het gaat niet alleen

low skilled work

,

ook werk in het hogere segment loopt steeds meer via

platforms. De platformrevolutie zal iedere sector aandoen.

Uitzendorganisaties zullen zich moeten afvragen hoe ze

met behulp van de platformlogica hun eigen processen

kunnen vereenvoudigen, transactiekosten verlagen en

de klantervaring verbeteren. De ABU kan daarbij een be-

langrijke rol spelen, door in te spelen op de kracht van het

collectief en zo bijvoorbeeld algoritmes en standaarden

laten ontwikkelen waar de hele branche van kan profi-

teren. En door zich in te zetten voor een gelijk speelveld.

Veel platforms hebben hun eigen spelregels, die botsen

met onze maatschappelijke regels. Ook op dat vlak is nog

veel werk te doen.”

VRAAG EN AANBOD EEN-OP-EEN MATCHEN

Onze inventarisatie laat zien dat de platforms in vorm en werkwijze volstrekt verschillend kunnen zijn.

De platformvariant die het speelveld van de uitzendbranche het meest beinvloedt, is de variant waarbij

de dienstverlening van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten digitaal wordt uitgevoerd en op

papier net anders wordt ingevuld. Dit werk concurreert sterk met uitzenden. Het gaat dan om platforms

(zoals Temper in de horeca) die al dan niet met zelfstandigen vraag en aanbod van arbeid bij elkaar

brengen, zonder dat er op papier sprake is van werkgeverschap van het platform. Wel bemiddeling,

maar op papier is er geen sprake van ter beschikking stellen van arbeid.

Voor de ABU is het zeer de vraag of er bij deze platforms niet sprake is van een uitzendovereenkomst

met alle bijbehorende rechten en plichten. Dergelijke platforms zijn vaak niet meer dan oude wijn in

nieuwe zakken. Gewoon uitzenden dus.

OUDE WIJN IN NIEUWE ZAKKEN