Previous Page  6 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 12 Next Page
Page Background

6

De redenen om platformwerk te doen zijn divers (Waas

et al., 2017). Het is een makkelijke bijverdienste en

dikwijls flexibel in tijd en plaats. Vaak gaat het om sim-

pele klussen met weinig eisen. Bovendien is er meer

kans op werk door de wereldwijde toegang tot klussen.

Verder biedt platformwerk de mogelijkheid voor het

ontwikkelen van nieuwe skills.

Vaak wordt aangenomen dat platformwerk alleen

wordt gebruikt als een aanvulling op het hoofdinko-

men. Uit onderzoek van TNO (Dhondt, 2016) blijkt dat

dit voor de meerderheid inderdaad geldt. Het onder-

zoek laat echter ook zien dat voor maar liefst 20%

van de platformwerkers dit werk de enige bron van

inkomsten is.

Platformwerk wordt vooral gebruikt om een laag

inkomen aan te vullen. 32% van de platformwerkers

verdient minder dan €18.000,- per jaar (Dhondt, 2016).

Ook blijkt dat platformwerkers eerder jong dan oud

zijn, maar de verschillen zijn niet heel groot. Iets minder

vrouwen (46%) dan mannen (54%) doen dit soort werk.

Het beeld dat platformwerkers voornamelijk studenten

zijn, wordt niet bevestigd. Slechts 13% van de platform-

werkers in de steekproef is student tegenover een

landelijk gemiddelde van 11% (Dhondt, 2016).

Naast de voordelen van werken via een platform, blijkt uit diverse studies echter ook een aantal belang-

rijke nadelen. Wereldwijde concurrentie kan namelijk leiden tot lagere lonen en slechtere arbeidsvoor-

waarden. Bovendien biedt het wereldwijde bereik van netwerken de mogelijkheid om lokale regels te

ontduiken. Hoewel de platforms makkelijker toegang tot werk bieden, wordt aan de andere kant juist het

gebrek aan werkzekerheid genoemd.

Een belangrijke vraag is ook: wat is de status van platformwerkers? (Todolí-Signes, 2017; Waas et al.,

2017; Eurofound, 2015) Werkplatforms claimen vaak dat platformwerkers freelancers zijn. Ze zouden

verantwoordelijk zijn voor hun eigen sociale zekerheid en ontwikkelmogelijkheden. Maar studies laten

zien dat veel klussen op werkplatforms kenmerken van een werknemers/werkgeversrelatie hebben.

Praktijkstudies naar de voor- en nadelen van platformwerk zijn er echter nog niet.

VEEL VOORDELEN…

…MAAR OOK BELANGRIJKE NADELEN

PROPORTIE VAN INKOMEN

AFKOMSTIG VAN PLATFORMWERK

LEEFTIJD VAN DE

PLATFORMWERKERS

(Dhondt, 2016)

Helemaal

Weet

het niet

Wil dit liever

niet meedelen

Meer dan

de helft

Minder dan

de helft

6%

38%

6% 14%

42%

16-24 jaar

35-44 jaar

45-54 jaar

55-70 jaar

25-34

jaar

18% 22%

22%

21%

17%