Previous Page  7 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 12 Next Page
Page Background

7

Werk in de platformeconomie verbieden, heeft geen zin. Het is er en zal verder groeien. Platforms bren-

gen bovendien nieuwe bedrijvigheid en innovatie. Ze zorgen voor meer werk, maken verborgen of zwart

werk loonvormend en creëren een laagdrempelige toegang tot werk. Daarmee leveren platforms een

positieve bijdrage aan de economie en de arbeidsmarkt.

Wel is het zaak om het werken via platforms in goede banen te leiden. Platformwerk raakt aan publie-

ke belangen en roept vragen op over onder andere de vormgeving van het platform, de status van de

werkzaamheden, bescherming van platformwerkers, een gelijk speelveld en eigendom en portabiliteit

van data. Er is onduidelijkheid over de status van platformwerkers. Ze werken aan de ‘onderkant’ van

de arbeidsmarkt veelal ten onrechte als ‘zelfstandige’. Ze moeten direct of indirect betalen voor de

dienstverlening van platforms. En ze zijn vaak onverzekerd waardoor risico’s worden afgewenteld op de

samenleving.

Werkplatforms mogen geen Bermudadriehoek zijn waarin rechten en plichten van werkenden en werk-

gevers verdwijnen. Dat is nu vaak wel het geval. Schijnzelfstandigheid en concurrentie op loonkosten

aan de onderkant van de arbeidsmarkt moeten worden aangepakt. Het regeerakkoord biedt met de

voorgenomen maatregel om inhuur onder de 18 euro onmogelijk te maken zeker aanknopingspun-

ten. Belangrijk aandachtspunt daarbij is dat we de platforms niet over een kam moeten scheren. Onze

inventarisatie laat zien dat platforms in vorm en werkwijze volstrekt verschillend kunnen zijn. Dat vraagt

om verschillend beleid.

WAT VINDT DE ABU ERVAN?

Bram Bosveld, DGA YoungCapital:

Platformwerk kan heel groot worden

“Ik zie platformwerk als een mooie aanvulling op de al

bestaande diensten om vraag en aanbod op de arbeids-

markt bij elkaar te brengen. Voor de uitzendbranche is het

tegelijk een bedreiging én een kans.

De bedreiging zit in Deliveroo-achtige constructies, waarbij

werknemers gedwongen zzp’er worden. Dat soort schijn-

constructies wordt alleen maar opgetuigd om sociale

premies te ontduiken, zodat mensen tegen een laag tarief

kunnen worden ingezet. Een minimumtarief voor zzp’ers,

zoals het kabinet voorstelt in het regeerakkoord, vind ik

een goede maatregel. Daarnaast moet er echt eens geke-

ken worden naar de prijs van arbeid: de werkgeverslasten

zijn hoog, waardoor dit soort ongewenste initiatieven

een kans krijgen.

Maar behalve bedreigingen zijn er ook mogelijkheden

voor uitzenders. Ik verwacht dat grote bedrijven – denk

aan Wehkamp of Coolblue – steeds vaker hun diensten

via dit soort platforms gaan aanbieden. Bijvoorbeeld

honderd diensten om iets van A naar B te brengen.

Daar kunnen zzp’ers dan gemakkelijk via een app op

inschrijven, maar óók uitzendorganisaties. Daar liggen

dus kansen. Eén ding is zeker: platformwerk is geen

modegril, maar heeft de potentie om heel groot te

worden.”