Previous Page  9 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 12 Next Page
Page Background

Borg het eigendomsrecht van individuele data

De ABU is voorstander van het beter borgen van de eigendomsrechten van individuele data. Evenals het

stimuleren van de betrouwbaarheid en meeneembaarheid van de reputatiedata die zijn opgebouwd

in verschillende platforms. Het zorgt ervoor dat de platforms er zijn voor de werkenden in plaats van

andersom. En dat monopolieposities kunnen worden voorkomen.

Koppel sociale zekerheden los van de contractvorm

De ABU pleit al langer voor het loskoppelen van sociale zekerheden en contractvorm. De keuze voor de

vorm van werken (dus ook via een platform) mag niet langer worden beïnvloed door het onderscheid

in zekerheden als het gaat om scholing, pensioen en arbeidsongeschiktheid. In die zin is regulering van

platformwerk onderdeel van een grotere discussie. Het vraagt een grondige hervorming van ons sociale

stelsel. Hiermee spelen we in op de toenemende dynamiek en diversiteit van arbeidsrelaties. Het huidige

kabinet kan hiervoor de basis leggen.

Het aanbieden van werk via online platforms is nog pril. Vooral

early adaptors

maken er nu gebruik van.

Onderzoek (Corporaal, 2017) laat echter zien dat opdrachtgevers op werkplatforms ook een toegevoeg-

de waarde zien voor uitzenders. Het gaat dan vooral om werkzaamheden die op locatie worden uitge-

voerd. Voor fulltime posities of langdurige klussen. Of voor werkzaamheden die moeilijk te specificeren

en te evalueren zijn.

Maar dat betekent niet dat uitzenders rustig achterover kunnen leunen. Door toenemende digitalisering

verandert de markt van arbeidsbemiddeling. Dat kan nieuwe kansen bieden voor uitzenders. De ABU

gaat graag met zijn leden op zoek naar deze kansen. Te denken valt aan:

• De beweging van uitzenders richting platforms met investeringen die ze doen in data en data-analyse

om zo meer toegevoegde waarde te leveren aan klant en kandidaat.

• De organisatie van digitale platforms om vraag en aanbod van ‘kleine klussen’ bij elkaar te brengen en

zo platformwerk in goede banen te leiden.

• De kansen die digitale platforms aan uitzenders bieden om diensten ten behoeve van consumenten

te organiseren.

De ABU organiseert in 2018 een discussiebijeenkomst over dit onderwerp. Wilt u daarbij aanwezig zijn?

Mail dan uw contactgegevens naar

communicatie@abu.nl .

9

KANSEN VOOR UITZENDERS

MEEPRATEN EN MEEDENKEN?