Marktontwikkelingen periode 12

In periode 12 (week 45 – 48) daalde het aantal uitzenduren met 4% en de uitzendomzet nam af met 3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze periode telde een gelijk aantal werkbare dagen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, er is dus geen correctie toegepast.
  • Voor de medische sector gold dat het aantal uren daalde met 23% en de omzet nam af met 21%.
  • De administratieve sector is gedaald met 2% in uren, en de omzet is met 1% afgenomen.
  • De uren in de industriële sector vertonen een daling van 5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en de omzet nam af met 4%.
  • Het aantal uren in de technische sector daalde met 6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en de omzet nam af met 4%.


Hoe kunt u de grafiek gebruiken?


Linksboven kunt u kiezen of u de uren- of omzetontwikkeling weergegeven wilt zien. Rechts kunt u kiezen voor de totalen of de ontwikkeling van een specifiek segment (administratief, medisch, industrie of technisch).

De ontwikkelingen worden voor één jaar weergegeven. De periodes worden onderaan op de x-as weergegeven; eerst volgt het jaar en daarna de periode. Periode 12 2012 wordt dus weergegeven als ’12 12.

Wanneer u over de staafjes schuift krijgt u de bijbehorende percentages te zien. U kunt ook inzoomen op één specifieke periode door op de betreffende periode te klikken. De uren- én omzetontwikkeling van die betreffende periode worden vervolgens naast elkaar weergegeven. Om terug te gaan naar de begingrafiek kunt u rechtsboven klikken op ‘terug’.


Bron: Intellex