Pensioenhervorming: met volle kracht vooruit!07-11-2017


Dick Voortman - ABU

De inzet van het nieuwe kabinet is op pensioengebied veelbelovend. In het regeerakkoord is een richting uitgezet, die als twee druppels water lijkt op het conceptadvies van de SER. Een lijn die past bij de steeds grotere flexibiliteit op de arbeidsmarkt, die rekening houdt met nieuwe arbeidspatronen, die een eind kan maken aan de huidige discussie tussen de generaties en die ook aansluit bij de mondigheid van de moderne werknemer. Kortom, een lijn waarin we ons als ABU prima kunnen vinden!

Waar gaat het concreet om? Het kabinet wil individuele pensioenpotjes invoeren. Deze hervorming kan, tezamen met de afschaffing van de doorsneesystematiek (kortweg: jong subsidieert oud), een eind maken aan de vertrouwenscrisis in ons pensioenstelsel. Veel jongeren vrezen nu dat als zij met pensioen gaan het geld op is. Simpelweg omdat hun premie in een grote ondoorzichtige pot verdwijnt. Individuele potjes kunnen dat vertrouwen weer herstellen. Daarnaast maken individuele potjes waardeoverdrachten gemakkelijker. Niet onbelangrijk in de moderne arbeidsmarkt, waarin jobhoppen meer regel dan uitzondering is. Ook wil het kabinet mogelijk maken dat bij pensionering een deel van het opgebouwde pensioen ineens kan worden opgenomen.

Is het allemaal hosanna? Helaas! De invoering van een nieuw pensioenstelsel is weer vertraagd. Het kabinet heeft de sociale partners in de SER opnieuw een halfjaar uitstel gegeven om met een definitief advies te komen. Uitstel dat gebruikt kan worden om het huidige conceptadvies te verbeteren, maar ook om noodzakelijke hervormingen te blokkeren. Recente berekeningen, die angstvallig geheim worden gehouden, lijken aan te tonen dat het conceptadvies van de SER, iets meer volatiliteit, variatie in pensioenuitkomsten, kent dan het huidige stelsel. Voor sommigen die met de rug naar de toekomst staan, is dit nu al reden om het hele conceptadvies van de SER opnieuw ter discussie te stellen. Laten we hopen dat de nieuwe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, de kracht en de spirit heeft om de door het kabinet uitgezette lijn toch door te voeren en ons pensioenstelsel naar de 21e eeuw te brengen!


Dick Voortman, Senior Beleidsmedewerker Arbeidsvoorwaarden en Juridische Zaken