Persoonsgegevens zijn het nieuwe goud 20-04-2017


Jochem de Boer ABU Algemene Bond Uitzendondernemin

‘Privacy is een probleem’, hoor ik veel in mijn omgeving. Met een dergelijke houding miskennen veel partijen de realiteit van de 21e eeuw, waarin alles digitaal is. En dat is een uitgelezen kans. Immers, hoe meer u van uw werkenden en werkzoekenden weet, hoe groter de kans is dat u ze aan werk kunt helpen en houden. Vergeet die uitzendfasen. Kennis over uw kandidaten en werkenden is het nieuwe goud!

Als ik met mensen spreek over privacy, wordt het veelal als last ervaren, als kostenpost. Dat snap ik wel. Jarenlang hebben we onbekommerd alles gekopieerd, opgeslagen en gedeeld wat er maar te bedenken was. Tot 25 jaar geleden was dat ook relatief onschuldig. Totdat ‘het internet’ ons overviel en ieder zwervend kopietje de potentie kreeg om valse inloggegevens op Oezbeekse kinderpornosites te verkrijgen. De wetgever greep in en terecht.

Waar jarenlang een persoonsgegeven een middel tot een doel was, werd het persoonsgegeven een doel op zichzelf. En daar moet de BV Nederland nog even aan wennen. Zeker in de uitzendbranche waar men pragmatisch en snel wil schakelen, is iedere procedurele verplichting een blok aan het been.

Dat is ondertussen wel anders. Schade en schande maken wijs. Sinds begin van dit jaar kan ‘Privacy’, behalve tot verkeerde voorpagina’s, ook tot hoge boetes leiden. Uitzendbureaus zijn zich bewust dat ze ‘iets’ moeten met ‘Privacy’. Een enkele naïeveling vraagt zich nog af hoe hij in vredesnaam onder de Wet bescherming persoonsgegevens uitkomt. Word wakker: dat gaat je niet lukken. Maar bovenal: je moet het ook niet willen.

Die Wet bescherming persoonsgegevens is een kans. Hoe minder persoonsgegevens je verwerkt, hoe minder kosten. De uitzenders die het aantal persoonsgegevens in hun ondernemingen weten te minimaliseren maar slim de juiste (arbeidsmarkt)informatie uit die gegevens weten te destilleren, zijn spekkoper. Daarmee lopen zij lichtjaren voor op hun concurrentie die zich verstrikken in een operatie vol zwervende papieren kopietjes die thuishoort in de 20e eeuw, maar geen plek meer heeft in de 21e.


Jochem de Boer, Beleidsmedewerker Juridische Zaken en Arbeidsverhoudingen