De verkeerde afslag16-02-2017


Jurriën Koops Directeur ABU

Er zijn 140.000 jongvolwassenen van midden twintig die ergens in hun jeugd ‘een verkeerde afslag’ hebben genomen. Dat stond vorig jaar te lezen in het rapport van KBA Perspectief 23-plus. Ik moest daar tijdens de Werkweek van het Team Aanpak Jeugdwerkloosheid onwillekeurig aan denken.

Zo’n ‘verkeerde afslag’ kan allerlei achtergronden hebben. Persoonlijke problemen, moeite met school of gewoon de verkeerde opleiding. De gevolgen zijn vaak dezelfde. Geen perspectief op werk, want geen of een verkeerd diploma of een te laag opleidingsniveau. Psychische en sociale problemen, want je hoort vaak nergens bij. Demotivatie en je uiteindelijk afzonderen van de maatschappij. De afstand tot de arbeidsmarkt wordt groter en groter. Sociaal isolement en financiële problemen dreigen. Zeg nu zelf. Een weinig aantrekkelijk vooruitzicht.

Deze jongeren dreigen tussen wal en schip te vallen. Ze zijn niet in beeld bij de gemeente en onzichtbaar voor UWV. Hun carrière is bijna voltooid. Er wacht een enkele reis langdurige werkloosheid. Onwenselijk voor henzelf. Onwenselijk voor de samenleving.

Leggen we ons neer bij deze gevolgen? Nee. Laten we ze omleiden naar de goede afslag. Een tweede kans bieden. Uitzendbureaus kunnen hen een prima zet geven in de vorm van een leerwerkbaan. Niet de hele dag naar school, maar werken en leren tegelijk. De handen uit de mouwen. Ertoe doen. Wedden dat het werkt?


Jurriën Koops, Directeur ABU