Gekleurd en kleurrijk12-12-2018


JurrienKoops-bijgenseden

Terugkijkend op 2018 is het jaar voor de branche slecht begonnen. In januari kwam Radar met een onderzoek naar discriminatie in de uitzendbranche. Bijna de helft van de uitzenders ging mee met een discriminerend verzoek van een opdrachtgever. We stonden er gekleurd op.

Het moet gezegd. Het was een wake-upcall. Niet voor het eerst. De uitzending maakte veel los binnen de branche. Verontwaardiging, boosheid en teleurstelling. Niet alleen over wat er mis ging, maar ook over het vergrootglas dat er werd gelegd op onze branche. Gelukkig werd die emotie bij de leden in de maanden erna vooral omgezet in energie, eensgezindheid én daadkracht om dit probleem aan te pakken.

De ABU realiseerde samen met de leden het Actieplan diversiteit arbeidsmarkt. De lidmaatschapseisen werden opgeschroefd. Er is een meldpunt geïntroduceerd. Er werd een langlopende campagne gestart www.werkjijmeezegnee.nl. Er is veel voorlichting en training georganiseerd.

In de afgelopen weken is door Store Support een onafhankelijk mystery call-onderzoek uitgevoerd. Ruim 600 intercedenten van 233 leden zijn gebeld met een discriminerend verzoek. Onze aanpak begint zijn vruchten af te werpen. 87% van de intercedenten werkt niet mee aan zo’n fout verzoek. Een flinke stap in de goede richting. Zijn we er daarmee? Nee, zeker niet. We zijn wel op de goede weg. Koers houden vraagt overtuiging, vastberadenheid en een lange adem van alle betrokkenen in de branche. En daarbuiten. Want discriminatie is een hardnekkig maatschappelijk probleem.

Een probleem dat niet thuishoort op de arbeidsmarkt en zeker niet in de uitzendbranche. Uitzenders bieden veel mensen de enige toegang tot werk. Bij ons moet de deur dus altijd wagenwijd openstaan. Noblesse oblige. Gelukkig is dat vaak het geval. Begin december verscheen de Uitzendmonitor. In 2018 gingen 160 nationaliteiten aan de slag, vonden bijvoorbeeld 7.500 Somaliërs en Syriërs een baan via uitzenden en waren er 170.000 mensen met een niet-westerse achtergrond aan het werk.

Het jaar begon weliswaar gekleurd, maar eindigt toch kleurrijk. 


Jurriën Koops, directeur