Iedereen aan de slag29-06-2016


Jurrien Koops 410x185

De titel is misschien wat pretentieus, maar de ambitie is ook groot. De ABU heeft met NRTO, OVAL, Cedris en Summum.nu de krachten gebundeld in het statement ‘Iedereen aan de slag’. Vijf partijen die in het hart van de arbeidsmarkt opereren en elke dag merken dat het beter kan en beter moet.

Want onze arbeidsmarkt hapert. Ondanks de Wet werk en zekerheid staan vast en flex meer dan ooit tegenover elkaar. Er is twintig jaar stevig gesleuteld aan uitkeringsregimes maar er staan nog steeds meer dan 1,5 miljoen mensen aan de kant. Ondanks de mooie woorden is levenslang leren nog steeds geen gangbare praktijk en dreigt een kloof tussen laag- en hoogopgeleiden. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

De urgentie is des te groter want de wereld van werk verandert snel. Onder invloed van digitalisering en globalisering veranderen bedrijven en met hen de benadering van werk. Het brengt meer dynamiek en diversiteit op de arbeidsmarkt. Het biedt ook meer kansen voor mensen.

Maar onze arbeidsmarkt, onze wet- en regelgeving en ons sociale stelsel zijn onvoldoende mee veranderd. Daarom roepen de vijf koepels op tot een integrale visie en een integrale aanpak van de arbeidsmarkt. Dat is broodnodig om de kansen te benutten. De richting is in drie uitgangspunten te vatten: evenwicht, ontwikkelen en inclusief.

Dat klinkt mooi. Nu concreet. Zorg voor dezelfde basiszekerheden voor alle werkenden met betrekking tot scholing, pensioen en arbeidsongeschiktheid. Zorg ervoor dat het keuzeproces van werkenden én werkgevers niet wordt beïnvloed door het onderscheid in het sociale zekerheids- en belastingstelsel. Bied iedere werkende en uitkeringsgerechtigde een persoonlijk budget van ontwikkelrechten. Maak ruimte om uitkeringsgelden op grote schaal in te zetten voor werk, in de vorm van een loonkostensubsidie of opleiding en maak zo meer werk loonvormend.

Repareren biedt niet langer soelaas, het komt aan op grondig verbouwen. Het vraagt om visie en ambitie en om draagvlak. Dus roepen de vijf koepels op om de handen in één te slaan. Publieke en private partijen. Politiek en polder. Om iedereen aan de slag te krijgen én te houden.


Jurriën Koops, Directeur ABU