Tom Poes verzin een list27-06-2018


Lisette van Rossum 02

In mijn jeugd las ik heel wat af. Literatuur maar ook strips. En van deze strips ging over een witte poes met de artiestennaam Tom Poes en een statige heer genaamd Olivier B. Bommel. In deze strip staan de eigenaardigheden van het menselijk bestaan centraal. Met zijn onbesuisde acties veroorzaakt heer Bommel vaak problemen, die dan door zijn vriend Tom Poes weer worden opgelost met behulp van een list.    

Hieraan dacht ik bij het lezen van de brief van minister Koolmees aan de Tweede Kamer. In deze brief, Uitwerking maatregelen “werken als zelfstandige”, staat hij uitvoerig stil bij de voorgestelde zzp-maatregelen uit het regeerakkoord. Een brief met heel veel voornemens. Maar ook veel vraagtekens. Om maar iets te noemen de webmodule en de holistische benadering van de Hoge Raad, is de opt-out mogelijkheid wel echt nodig?.

De brief levert ook een aantal nieuwe gezichtspunten op. Voor de onderkant van de arbeidsmarkt wordt gezocht naar een civielrechtelijke oplossing: de “arbeidsovereenkomst bij laag tarief”. Voor deze arbeidsovereenkomst hoeft er niet aan de voorwaarden van de reguliere arbeidsovereenkomst te worden voldaan. Hierover moet nog wel overleg plaatsvinden met de Europese Commissie. Het is een goede zaak dat de oplossing wordt gezocht in het arbeidsrecht en dat op deze overeenkomst dezelfde rechten en verplichtingen van toepassing zijn als bij de reguliere arbeidsovereenkomst.  

Ook komt er eindelijk meer informatie naar buiten over de verscherpte handhaving per 1 juli as door de Belastingdienst. De focus van deze handhaving ligt bij opdrachtgevers die nog niet in beeld zijn geweest bij de dienst of die niet werken met een goedgekeurde (model)overeenkomst. Dit laatste is best wel bijzonder te noemen. Het hebben van een goedgekeurde (model)overeenkomst is namelijk niet verplicht op grond van de Wet DBA.

Tot slot zal een onafhankelijke commissie zich onder meer gaan buigen over de vraag hoe zelfstandig ondernemerschap via invoering van een ondernemersovereenkomst een plaats kan krijgen in ons Burgerlijk Wetboek. Een oplossing waar het platform zzp-dienstverleners een groot voorstander van is.

Er is nog veel werk aan de winkel. Ik wens het kabinet veel succes met de uitwerking van de voorgestelde maatregelen. En om met Olivier B. Bommel te spreken: “Tom Poes verzin een list.” Het Platform zzp-dienstverleners denkt hierover uiteraard graag mee!


Lisette van Rossum, Platform zzp-dienstverleners