Rechtvaardigheid is echt iets anders dan recht15-06-2017


Sieto de Leeuw

Uitzendbureaus brengen meer dan 30% van de mensen met een WW-uitkering terug naar de arbeidsmarkt. Ruim 70% van hen is na drie jaar nog steeds aan het werk. Er was een tijd dat de uitzendbureaus daarvoor werden geprezen. Vandaag de dag wordt echter meer aandacht besteed aan het feit dat veel uitzendkrachten na een uitzendcontract in de WW komen. De minister van SZW schrijft er zelfs op Facebook over. De vervuiler betaalt noemt hij de rechtvaardiging van zijn besluit om, zoals hij zegt, aan de truc om in de sector waar veel gebruikgemaakt wordt van externe flexibiliteit ook de sociale zekerheidslasten te laten vallen, een einde te maken.

Aan de vraag wie nu de echte vervuiler is, gaat de minister maar snel voorbij. Hij wijst direct de uitzendbureaus aan en vergelijkt ze daarbij met een oude auto vol deuken. Dat is weinig respectvol voor een sector met een bewezen allocatieve functie, een sector die een onevenredig groot deel van de invulling van het 100.000 banenplan voor arbeidsgehandicapten voor zijn rekening neemt. Een sector ook die er nog steeds in slaagt via de uitzendformule mensen aan vast werk te helpen. En ja, dat is de laatste jaren afgenomen, maar toch vooral omdat ondernemers in Nederland vanwege de grote risico's huiverig zijn geworden om mensen een vaste baan te bieden. Het is een beetje flauw dat geheel op het conto van de uitzendsector te schrijven.

De uitzendsector is met 3% op de totale arbeidsmarkt geen grote maar wel een belangrijke speler. Wij vragen in de discussie over sectorverloning niet meer maar ook niet minder dan een gelijke behandeling en een gelijk speelveld voor alle vormen van flexibiliteit. Om in de vergelijking van de minister te blijven: als er twee gedeukte auto's in zijn straat parkeren, zouden beide voor de hogere schadelast moeten opdraaien. Of om het dichter bij huis te brengen, uitzenden, nuluren- of korte tijdelijke contracten verdienen dezelfde benadering. Het ter discussie stellen van zijn besluit om slechts één auto zwaarder te belasten, heeft niets met "ge-calimero" te maken, maar is een gewone vraag naar rechtvaardigheid. Dat is in mijn ogen echt anders dan wat de minister als recht omschrijft. 


Sieto de Leeuw, Voorzitter ABU