Intensievere samenwerking helpt meer mensen aan het werk06-07-2017


Bewerkt Cover Uitzendwerk 3, 2017

Zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen. Dat was de afgelopen jaren de ambitie van staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma. Uitzendorganisaties kunnen in publiek-private samenwerkingsverbanden daarbij een belangrijke bijdrage leveren, meent ze. Daarom roept ze gemeenten in een speciale uitgave van Uitzendwerk op de samenwerking met private partijen op te zoeken.

Ook Tof Thissen (directeur UWV WERKbedrijf) en Jurriën Koops (directeur ABU) zijn het erover eens dat krachtenbundeling van publiek en privaat ervoor zorgt dat meer mensen aan het werk gaan. Sinds een groot aantal jaren werkt de uitzendbranche nauw samen met UWV. Publiek en privaat hebben elkaar hard nodig om de vele knelpunten op de arbeidsmarkt op een effectieve manier aan te pakken, zo stellen zij in het dubbelinterview.

Maar liefst 35% van de werkhervatters uit de WW en 39% van de werkhervatters uit de WWB komt via de uitzendbranche weer aan het werk. Ook voor ouderen is uitzendwerk steeds vaker de poort naar werk: één op de vijf uitzendkrachten is ouder dan 45 jaar. Klinkende resultaten die tot stand zijn gekomen door vruchtbare samenwerking tussen gemeenten, UWV en uitzendorganisaties. Zo gingen in Almere 80 uitkeringsgerechtigden weer aan het werk via de uitzendbranche. Dit levert de gemeente een besparing van 1,2 miljoen euro. In de gemeente Zwolle werden 142 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bemiddeld, een besparing van ruim 2 miljoen euro. En naast deze concrete besparingen, veel tevreden werkgevers en gelukkige werknemers. Meer resultaten en mooie praktijkvoorbeelden zijn te lezen in de Uitzendwerk-special.

Naast de gedrukte uitgave kunt u de artikelen uit Uitzendwerk ook online lezen en als volledige pdf.


Reacties

Reageren

Naam
E-mail
Reactie

Meest gelezen berichten


Twitter