Kopie ID-bewijs: per 1 januari a.s. nieuwe regels voor uitzendbureaus18-12-2017


folder-146646_960_720

Werkgevers zijn verplicht de identiteit van werknemers te controleren, de verblijfrechtelijke status te beoordelen en een kopie van het identiteitsdocument in de administratie te bewaren. Deze handelingen zullen vanaf 1 januari 2018 niet alleen gelden voor werknemers/uitzendkrachten, maar ook voor werkzoekenden die nog niet aan een opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld maar daar wel voor in aanmerking komen.

Dit is een gevolg van een aanpassing van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). De reden voor de wetswijziging is dat het wenselijk wordt gevonden dat in een vroeg stadium (dus al bij de werving en selectie) kan worden gecontroleerd of kandidaten bevoegd zijn om in Nederland te werken en opdrachtgevers daar dan ook op kunnen vertrouwen. Het vaststellen van de identiteit en het maken van een kopie van het ID-bewijs vallen onder het verwerken van bijzondere persoonsgegevens. Voor het verwerken van dergelijke gegevens bestond voor ingeschreven werkzoekenden nog geen duidelijke wettelijke grondslag; vanaf 1 januari komt daar dus verandering in.

De kopie van het identiteitsdocument van de kandidaat mag worden opgeslagen zolang dit noodzakelijk is, met een maximum van vier weken. Dit betekent concreet dat het uitzendbureau na het maken van de kopie nog vier weken de tijd heeft om de kandidaat in dienst te nemen en te plaatsen. Als dit niet gebeurt binnen deze termijn, moet de kopie worden vernietigd. Als het uitzendbureau de kandidaat daarna wil blijven bemiddelen, zal dus opnieuw een kopie moeten worden gemaakt. Indien de kandidaat binnen vier weken in dienst wodt genomen, dan hoeft geen nieuwe kopie van het identiteitsdocument te worden gemaakt. De reeds gemaakte kopie moet dan, net als voor andere werknemers, worden bewaard tot 5 jaar na het kalenderjaar waarin de werknemer uit dienst is gegaan. De aanpassing van de Waadi is opgenomen in de Verzamelwet SZW 2018, die u hier aantreft (pagina 8).


Meer nieuws uit: Privacy

Reacties

Reageren

Naam
E-mail
Reactie

Meest gelezen berichten