Platformwerk: gelijk speelveld noodzakelijk14-02-2018


Voorkant Whitepaper Platformwerk.JPG

Whitepaper Wat is de impact van platformwerk?

Platforms brengen bedrijvigheid en innovatie. Daarmee leveren platforms een belangrijke bijdrage aan de arbeidsmarkt en economie. De ABU vindt het belangrijk dat platformwerk in goede banen wordt geleid. Het gaat daarbij o.a. om een gelijk speelveld voor verschillende typen (digitale) werkbemiddelaars. De ABU wil dat platforms die zich bezighouden met het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van werk zich conformeren aan de Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs). De Waadi verbiedt bijvoorbeeld het vragen van een tegenprestatie in geld van de werkende en stelt eisen aan arbeidsvoorwaarden en arbeidstijden. Dat en meer is te lezen in de gisteren verschenen whitepaper Wat is de impact van platformwerk?

De ABU is daarnaast voorstander van een (zelf)regulerend kader voor platforms. Dit kader moet ruimte bieden om dienstverlening van platforms verder te ontwikkelen. Tegelijkertijd is het belangrijk dat een aantal spelregels worden nageleefd over werkwijze en arbeidsvoorwaarden, de bescherming van persoonsgegevens en de positie van platformwerkers. Zij werken vaak aan de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt en in een aantal gevallen ten onrechte als zelfstandige. Het komt voor dat zij moeten betalen voor de dienstverlening van de platforms. Daarnaast is deze groep vaak onverzekerd, waardoor risico’s worden afgewenteld op de samenleving.

De positie van deze groep is vooral gediend met duidelijkheid over het zelfstandig ondernemerschap. De ABU stelt voor de zelfstandige een duidelijke plek te geven in ons civiele recht. Dit kan door de in het regeerakkoord genoemde ondernemersovereenkomst. Ook de voorgenomen maatregel om inhuur onder de 18 euro onmogelijk te maken, biedt soelaas.

Er is veel onduidelijkheid over de vorm en omvang van platformwerk en de gevolgen die het heeft voor werkenden en de maatschappij. In de whitepaper biedt de ABU helderheid over definitie, soorten platformwerk, de voor- en nadelen en geven we aanknopingspunten voor beleid.


Meer nieuws uit: Arbeidsmarkt en Platformeconomie

Reacties

Reageren

Naam
E-mail
Reactie

Meest gelezen berichten