Verhoging ABU loongebouw (per 2 juli 2018) en Wettelijk minimumloon (per 1 juli 2018)04-06-2018


euro-150091_960_720

VERHOGING ABU LOONGEBOUW per 2 juli 2018:

De cao-partijen hebben een loonsverhoging van 1,84% voor het ABU-loongebouw afgesproken (kolom I functiegroepen 4 t/m 6 en kolommen II en III). Deze verhoging gaat in per 2 juli 2018. De overeengekomen loonsverhoging geldt niet voor uitzendkrachten die worden beloond op basis van de inlenersbeloning of op WML*.

De loonsverhogingssystematiek is, zoals gebruikelijk, als volgt:

  1. De salarisbedragen uit het ABU-loongebouw die deel uitmaken van de CAO voor Uitzendkrachten 2017-2019 (artikel 28 lid 2) worden per 2 juli 2018 verhoogd met 1,84%. De verhoging van 1,84% is niet toegepast op de functiegroepen 1 t/m 3 in de Allocatiegroep (kolom I). Daarop is de verhoging van de WML-bedragen door het ministerie van SZW toegepast.
  2. De feitelijke bruto-uurlonen van uitzendkrachten worden per 2 juli 2018 verhoogd met 1,84%. Deze verhoging betreft alle uitzendkrachten die op 2 juli 2018 een lopende uitzendovereenkomst hebben met hun uitzendonderneming, behalve: a.  de uitzendkrachten op wie op 2 juli 2018 krachtens de cao de inlenersbeloning wordt toegepast; b.  de uitzendkrachten die op 2 juli 2018 een brutobeloning genieten conform de Kolom I functiegroep 1 t/m 3 van de ABU-beloning.

De loonsverhoging leidt tot de volgende nieuwe salaristabel ABU-beloning per 2 juli 2018:

Salaristabel ABU-beloning in euro’s per 2 juli 2018 (functiegroepen 1 t/m 3 in kolom I per 1 juli 2018)

 

 Functiegroep

(I)

Beginsalaris

Allocatiegroep

(II)

Beginsalaris

Onbepaalde tijd in fase C Transitiegroep Groep niet-indeelbaar

(III)

Eindsalaris

(IV)

Periodieke verhoging naar functiegroep 

 1

 € 9,20*

 € 9,92

 € 12,14

 2,1%

 2

 € 9,20*

 € 10,37

 € 13,09

 2,2%

 3

 € 9,20*

 € 10,94

 € 14,23

 2,3%

 4

 € 10,90

 € 11,50

 € 15,10

 2,4%

 5

 € 11,38

 € 12,00

 € 16,48

 2,5%

 6

 € 11,94

 € 12,97

 € 18,18

 2,6%

 7

 

 € 13,83

 € 20,27

 2,7%

 8

 

 € 15,15

 € 22,81

 2,8%

 9

 

 € 16,72

 € 25,73

 2,9%

10

 

 € 17,67

 € 28,73

 3,0%

*De verhoging van het WML wordt twee keer per jaar - per 1 januari en per 1 juli - door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bepaald. De WML-verhoging heeft ook consequenties voor de functiegroepen 1 t/m 3 van Kolom I en deze is per 1 juli 2018 € 9,20.

VERHOGING WETTELIJK MINIMUMLOON PER 1 JULI 2018

Per 1 juli 2018 zullen de minimumlonen verhoogd worden. Het wettelijk minimumloon voor volwassenen zal per die datum zijn: € 1.594,20 per maand, € 367,90 per week of, indien een andere tijdsduur is overeengekomen: € 73,58 per werkdag. Tegelijkertijd zal ook het wettelijk minimumjeugdloon verhoogd worden.

De verhoging van het minimumloon heeft directe gevolgen voor het beginsalaris van FG 1, FG 2 en FG 3 van de Allocatiegroep van de ABU-loontabel (kolom I), die er per 1 juli 2018 als volgt uit komt te zien:

 

Functiegroep 

(I)

Beginsalaris Allocatiegroep 

 1

 € 9,20

 2

 € 9,20

 3

 € 9,20


Meer nieuws uit: cao Uitzendkrachten

Reacties

Reageren

Naam
E-mail
Reactie

Meest gelezen berichten