ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Arbeidsmigranten in Nederland: de cijfers

Het is belangrijk om goed in beeld te hebben hoe het ervoor staat met arbeidsmigranten in Nederland. Niet alleen omdat ze belangrijk zijn voor onze economie, maar ook omdat we zo zicht houden op de kwaliteit van hun woon- en werkomstandigheden. Hoeveel arbeidsmigranten zijn er in Nederland? Hoeveel van hen werken als uitzendkracht? In welke sectoren werken zij?

In opdracht van de ABU en NBBU deed KBA Nijmegen eind 2020 onderzoek. Het is gebaseerd op de polisbestanden van het CBS over 2018 en 2019 en een representatieve enquête onder ABU- en NBBU-leden in 2020. Veel van de onderzoeksgegevens zijn niet vergelijkbaar met voorgaande jaren. Dat komt doordat bijvoorbeeld in de enquête onder ABU- en NBBU-leden alleen arbeidsmigranten uit EUFTA-landen (EU-landen en landen uit de Europese Vrijhandelsassociatie) zijn meegenomen. In de polisbestanden gaat het om alle herkomstlanden. Verder is het goed om te weten dat in de populatie waar de polisgegevens betrekking op hebben, ook uitzendkrachten zijn meegenomen die niet bij gemeenten staan of stonden ingeschreven, de niet-ingezetenen.

Definities
Demografische gegevens arbeidsmigranten
Aantal arbeidsmigranten in Nederland
Aantal arbeidsmigranten dat uitzendkracht is in 2019
Arbeidsmigranten naar sector
Huisvesting van arbeidsmigranten
Scholing arbeidsmigranten
Huisvestingsregio's

De volledige factsheet is ook te downloaden als pdf. Klik op de download button hieronder.