Arbeidsmigranten - FAQ


 • Wat zijn arbeidsmigranten en hoeveel arbeidsmigranten zijn er?

  Arbeidsmigranten zijn buitenlandse arbeidskrachten die via een uitzendonderneming tijdelijk in Nederland werken. Een groot deel is afkomstig uit Midden- en Oost-Europa (MOE). Veel van de arbeidsmigranten komen ieder jaar in Nederland terug voor bepaalde werkzaamheden (seizoensarbeid).

  Bekijk de kerngegevens t.a.v. arbeidsmigranten >>

  Download de factsheet EU Arbeidsmigratie >>

 • Voor wie werken arbeidsmigranten?

  Veel van de arbeidsmigranten in Nederland zijn in dienst bij Nederlandse uitzendondernemingen.

  Buitenlandse uitzendkrachten werken vooral in de logistiek, de voedingsindustrie en de tuinbouw.

  Ook zijn er arbeidsmigranten die in dienst zijn bij buitenlandse werkgevers die hun diensten in Nederland aanbieden. Vooral Duitse, Poolse en Belgische bedrijven detacheren personeel naar Nederland.

  Bekijk de kerngegevens t.a.v. arbeidsmigranten >>

  Download de factsheet Arbeidsmigratie EU >>

 • Wie is verantwoordelijk voor de huisvesting van arbeidsmigranten? En hoe is dit geregeld?

  De arbeidsmigrant is zelf verantwoordelijk voor zijn huisvesting. Als een (uitzend)werkgever de migrant in zijn thuisland werft om ze in Nederland te laten werken, kan de werkgever ook huisvesting aanbieden. Een groot deel van de arbeidsmigranten gaat op dit aanbod in, maar een groeiend deel van de arbeidsmigranten weet zelf huisvesting in Nederland te vinden. Uit onderzoek van de ABU blijkt dat 30,5 procent van de flexmigranten in dienst bij ABU-leden tijdelijke huisvesting in Nederland zelf organiseert.

  In de CAO voor Uitzendkrachten is bepaald dat, als uitzendondernemingen huisvesting organiseren, deze huisvesting moet voldoen aan minimum kwaliteitscriteria. Deze criteria zijn in de CAO voor Uitzendkrachten vastgelegd in Bijlage VII. Via de Stichting Normering Flexwonen worden alle leden van de ABU periodiek op deze kwaliteitseisen getoetst.

  Alle informatie over de huisvestingseisen die zijn vastgelegd in de CAO voor Uitzendkrachten en het huisvestingskeurmerk Stichting Normering Flexwonen vindt u hier.

 • Wat is er in de CAO voor Uitzendkrachten geregeld voor arbeidsmigranten?

  De CAO voor Uitzendkrachten van de ABU geldt ook voor uitzendkrachten die niet permanent in Nederland wonen. Naast de algemene CAO-bepalingen die voor álle uitzendkrachten gelden zijn er enkele bepalingen specifiek toegesneden op het ter beschikking stellen van deze groep werknemers. Hier leest u er alles over en vindt u een uitgebreide factsheet over de specifieke bepalingen.