CAO Uitzendkrachten - FAQ


 • Is de CAO voor Uitzendkrachten op dit moment Algemeen Verbindend Verklaard (AVV)?

  Vanaf 5 november 2017 is de Algemeen Verbindend Verklaring van de CAO voor Uitzendkrachten verlopen. Hoe ongebonden werkgevers om moeten gaan met deze periode kunt u in dit document vinden. 

 • Waar vind ik de CAO voor Uitzendkrachten?

  De CAO voor Uitzendkrachten kunt u kosteloos downloaden via onze website of bestellen via de webshop.

 • Waar vind ik de recente loontabel van de CAO voor Uitzendkrachten?

  Het ABU loongebouw kan voor specifieke groepen uitzendkrachten worden toegepast. De omschrijving van deze specifieke groepen is te vinden in artikel 27 van de CAO voor Uitzendkrachten. Indien de uitzendkracht niet onder één van deze uitzonderingsgroepen valt, dan is de inlenersbeloning direct van toepassing.

  Salaristabel ABU-beloning in euro’s per 3 juli 2017 (functiegroepen 1 t/m 3 in kolom I per 1 juli 2017)

   

   Functiegroep

  (I)

  Beginsalaris

  Allocatiegroep

  (II)

  Beginsalaris

  Onbepaalde tijd in fase C Transitiegroep Groep niet-indeelbaar

  (III)

  Eindsalaris

  (IV)

  Periodieke verhoging naar functiegroep 

   1

   € 9,04*

   € 9,74

   € 11,92

   2,1%

   2

   € 9,04*

   € 10,18

   € 12,85

   2,2%

   3

   € 9,04*

   € 10,74

   € 13,97

   2,3%

   4

   € 10,70

   € 11,29

   € 14,83

   2,4%

   5

   € 11,17

   € 11,78

   € 16,18

   2,5%

   6

   € 11,72

   € 12,74

   € 17,85

   2,6%

   7

   

   € 13,58

   € 19,90

   2,7%

   8

   

   € 14,88

   € 22,40

   2,8%

   9

   

   € 16,42

   € 25,27

   2,9%

  10

   

   € 17,35

   € 28,21

   3,0%

  *De verhoging van het WML wordt twee keer per jaar - per 1 januari en per 1 juli - door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bepaald. De WML-verhoging heeft ook consequenties voor de functiegroepen 1 t/m 3 van Kolom I en deze is per 1 juli 2017 € 9,04.

   

  Salaristabel ABU-beloning in euro’s per 3 juli 2017 (functiegroepen 1 t/m 3 in kolom I per 1 januari 2018

   

   

  Functiegroep

  (I)

  Beginsalaris

   

  Allocatiegroep

   

  (II)

  Beginsalaris

   

  Onbepaalde tijd in fase C

  Transitiegroep

  Groep niet-indeelbaar

  (III)

  Eindsalaris

   

   

  (IV)

  Periodieke verhoging

  naar functiegroep

   1

   € 9,11*

  € 9,74

  € 11,92

   2,1%

   2

   € 9,11*

  € 10,18

  € 12,85

   2,2%

   3

   € 9,11*

  € 10,74

  € 13,97

   2,3%

   4

  € 10,70

  € 11,29

  € 14,83

   2,4%

   5

  € 11,17

  € 11,78

  € 16,18

   2,5%

   6

  € 11,72

  € 12,74

  € 17,85

   2,6%

   7

   

  € 13,58

  € 19,90

   2,7%

   8

   

  € 14,88

  € 22,40

   2,8%

   9

   

  € 16,42

  € 25,27

   2,9%

  10

   

  € 17,35

  € 28,21

  3,0%

  *De verhoging van het WML wordt twee keer per jaar - per 1 januari en per 1 juli - door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bepaald. De WML-verhoging heeft ook consequenties voor de functiegroepen 1 t/m 3 van Kolom I en deze is per 1 januari 2018 €9,11.

 • Is er een overzicht van alle besluiten van de minister van SZW omtrent Algemeen Verbindend Verklaringen (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten en de Cao Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche?

  Ja, u kunt het overzicht hier downloaden.

 • Waar vind ik de reserveringspercentages voor 2017 en verder?

   De recente reserveringspercentages vindt u hier.

 • Wat moet ik doen als ik een klacht/geschil heb (over de uitleg of toepassing van de CAO) met het uitzendbureau?

  Indien u een klacht heeft over de uitleg of toepassing van de CAO en u komt er niet samen uit met uw uitzendonderneming, dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie.

  U dient dan duidelijk aan te geven op welke punten u een uitspraak wenst (CAO-artikel, gewenste uitspraak/eis en eventuele bewijzen). Ook dient u te vermelden op welk uitzendbureau uw klacht betrekking heeft (naam, vestigingslocatie, contactpersoon). Voordat een klacht kan worden ingediend bij de Geschillencommissie dient de klacht eerst besproken te worden met de betreffende vestigingsmanager. Een eventueel bewijs daarvan dient u mee te sturen. Tenslotte dient u ook uw eigen gegevens te vermelden (volledige naam, adres, telefoonnummer, evt. e-mailadres).

  De klachtenbehandeling en geschillencommissie staan beschreven in artikel 69 en 70 van de ABU-CAO.

   

  Geschillencommissie voor het Uitzendwezen
  Postbus 144
  1170 AC Badhoevedorp 
  e-mail: geschillen@abu.nl

   

  *De verkorte procedure kan alleen worden toegepast indien u geschorst bent of een berisping ontvangen heeft op grond van artikel 10 van de ABU-CAO.

  U kunt ook altijd contact opnemen met de rechtswinkel bij u in de buurt.

 • Waar kan ik terecht met vragen?

  Voor vragen met betrekking tot de CAO voor Uitzendkrachten kunt u terecht bij de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU). De SNCU houdt zich o.a. bezig met het geven van voorlichting en het verstrekken van informatie aan uitzendondernemingen die niet bij de ABU zijn aangesloten, opdrachtgevers en uitzendkrachten. 

  De SNCU informeert over:

  • Voorschriften uit de CAO voor Uitzendkrachten en de CAO Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche;
  • Andere voorschriften over arbeidsvoorwaarden.

   

  Op de website van de SNCU vindt u informatie en kunt u gratis, digitaal uw vragen stellen. Desgewenst kunt u de SNCU telefonisch benaderen op telefoonnummer 0800-7008.