CAO Uitzendkrachten - FAQ


 • Is de CAO voor Uitzendkrachten op dit moment Algemeen Verbindend Verklaard (AVV)?

  Ja, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de CAO voor Uitzendkrachten 2014-2017 opnieuw algemeen verbindend verklaard. De periode van algemeen verbindend verklaring is ingegaan op 25 maart 2016 en loopt door tot en met 4 november 2017.

  Dit betekent dat de cao voor Uitzendkrachten 2014-2017 moet worden nageleefd, ook voor niet ABU-leden. 

  De zes partijen die dispensatie hebben verzocht (Tentoo, Please, Paynet, Connexie, Persoonality en DPA) hebben van de minister geen dispensatie gekregen.

  De publicatie in de Staatscourant vindt u hier.

  Een overzicht van besluiten van SZW omtrent algemeen verbindend verklaringen van de cao voor uitzendkrachten vanaf 1995 vindt u hier.

   

 • Waar vind ik de CAO voor Uitzendkrachten?

  De CAO voor Uitzendkrachten kunt u kosteloos downloaden via onze website of bestellen via de webshop.

 • Waar vind ik de recente loontabel van de CAO voor Uitzendkrachten?

  Het ABU loongebouw kan voor specifieke groepen uitzendkrachten worden toegepast. De omschrijving van deze specifieke groepen is te vinden in artikel 27 van de cao voor Uitzendkrachten. Indien de uitzendkracht niet onder één van deze uitzonderingsgroepen valt, dan is de inlenersbeloning direct van toepassing.

  Salaristabel ABU-beloning in euro’s per 1 januari 2017:

    

  Functiegroep

  (I)

  Beginsalaris

  Allocatiegroep

  (II)

  Beginsalaris

  Onbepaalde tijd in fase C Transitiegroep Groep niet-indeelbaar

  (III)

  Eindsalaris

  (IV)

  Periodieke verhoging naar functiegroep 

   1

   € 8,96*

   € 9,58

   € 11,73

   2,1%

   2

   € 8,96*

   € 10,01

   € 12,64

   2,2%

   3

   € 8,96*

   € 10,57

   € 13,74

   2,3%

   4

   € 10,53

   € 11,11

   € 14,59

   2,4%

   5

   € 10,99

   € 11,59

   € 15,92

   2,5%

   6

   € 11,53

   € 12,53

   € 17,56

   2,6%

   7

   

   € 13,36

   € 19,58

   2,7%

   8

   

   € 14,64

   € 22,04

   2,8%

   9

   

   € 16,15

   € 24,86

   2,9%

  10

   

   € 17,07

   € 27,75

   3,0%

  *De verhoging van het WML wordt twee keer per jaar - per 1 januari en per 1 juli - door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bepaald. De WML-verhoging heeft ook consequenties voor de functiegroepen 1 t/m 3 van Kolom I en deze is per 1 januari 2017 € 8,96.

 • Wat is er in de CAO voor Uitzendkrachten geregeld voor flexmigranten?

  De CAO voor Uitzendkrachten van de ABU geldt ook voor uitzendkrachten die niet permanent in Nederland wonen. Naast de algemene CAO-bepalingen die voor álle uitzendkrachten gelden zijn er enkele bepalingen specifiek toegesneden op het ter beschikking stellen van deze groep werknemers. Hier leest u er alles over en vindt u een uitgebreide factsheet over de specifieke bepalingen.

 • Waar vind ik meer informatie over uitzendwerk in de bouw?

  Informatie over uitzendwerk in de bouw kunt u vinden bij de publicaties.

  Detailinformatie over het loon van uitzendkrachten en informatie voor buitenlandse uitzendbureaus en uitzendkrachten in de bouw vindt u op http://www.nlconstruction.info/. Alle informatie op deze site is beschikbaar in 9 talen.

 • Waar vind ik de reserveringspercentages voor 2016 en verder?

   De recente reserveringspercentages vindt u hier.

 • Wat moet ik doen als ik een klacht/geschil heb (over de uitleg of toepassing van de CAO) met het uitzendbureau?

  Indien u een klacht heeft over de uitleg of toepassing van de CAO en u komt er niet samen uit met uw uitzendonderneming, dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie.

  U dient dan duidelijk aan te geven op welke punten u een uitspraak wenst (CAO-artikel, gewenste uitspraak/eis en eventuele bewijzen). Ook dient u te vermelden op welk uitzendbureau uw klacht betrekking heeft (naam, vestigingslocatie, contactpersoon). Voordat een klacht kan worden ingediend bij de Geschillencommissie dient de klacht eerst besproken te worden met de betreffende vestigingsmanager. Een eventueel bewijs daarvan dient u mee te sturen. Tenslotte dient u ook uw eigen gegevens te vermelden (volledige naam, adres, telefoonnummer, evt. e-mailadres).

  De klachtenbehandeling en geschillencommissie staan beschreven in artikel 69 en 70 van de ABU-CAO.

   

  Geschillencommissie voor het Uitzendwezen
  Postbus 144
  1170 AC Badhoevedorp 
  e-mail: geschillen@abu.nl

   

  *De verkorte procedure kan alleen worden toegepast indien u geschorst bent of een berisping ontvangen heeft op grond van artikel 10 van de ABU-CAO.

  U kunt ook altijd contact opnemen met de rechtswinkel bij u in de buurt.

 • Waar kan ik terecht met vragen?

  Voor vragen met betrekking tot de CAO voor Uitzendkrachten kunt u terecht bij de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU). De SNCU houdt zich o.a. bezig met het geven van voorlichting en het verstrekken van informatie aan uitzendondernemingen die niet bij de ABU zijn aangesloten, opdrachtgevers en uitzendkrachten. 

  De SNCU informeert over:

  • Voorschriften uit de CAO voor Uitzendkrachten en de CAO Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche;
  • Andere voorschriften over arbeidsvoorwaarden.

   

  Op de website van de SNCU vindt u informatie en kunt u gratis, digitaal uw vragen stellen. Desgewenst kunt u de SNCU telefonisch benaderen op telefoonnummer 0800-7008.

 • Welke ondernemingen hoeven de algemeen verbindend verklaarde ABU CAO voor Uitzendkrachten niet toe te passen?

  De CAO voor Uitzendkrachten is algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat iedere uitzendonderneming in Nederland die onder de werkingssfeer (artikel 2) van de cao valt, de cao verplicht integraal moet toepassen. Voor een aantal ondernemingen geldt een uitzondering.

  • NBBU
   In de cao zelf worden in artikel 2 alle NBBU-leden uitgezonderd van de werkingssfeer. NBBU-leden hoeven de cao derhalve niet toe te passen. Zij vallen onder de NBBU CAO voor Uitzendkrachten.
  • Please, Tentoo, Persoonality, Connexie, Payned en DPA
   Daarnaast heeft een zestal partijen dispensatie verzocht tijdens de procedure van algemeenverbindendverklaring bij het Ministerie van SZW. Het gaat de vijf payrollondernemingen Please, Tentoo, Persoonality, Connexie en Payned en detacheerder DPA. Het Ministerie heeft deze partijen geen dispensatie verleend. Daartegen zijn deze partijen in bezwaar gegaan en zij hebben een uitspraak van de voorzieningenrechter dat zij de CAO voor Uitzendkrachten niet hoeven toe te passen in de tussenliggende periode.
  • Welten
   Tot slot heeft de onderneming Welten bij de Dispensatiecommissie een dispensatieverzoek ingediend. De commissie heeft aan deze onderneming dispensatie verleend voor de periode 29 november 2016 tot 1 november 2017.