ABU-keurmerk


Kwaliteit, zekerheid en betrouwbaarheid

De uitzendbranche is omvangrijk. Als u als bedrijf uitzendkrachten inhuurt, wilt u dat regelen met een kwalitatief goede en betrouwbare uitzendonderneming. Dat doet u door samen te werken met een uitzendbureau dat ABU-lid is.

Het ABU-keurmerk vertegenwoordigt hoge kwaliteitseisen, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsvoorwaarden, afdracht van sociale premies, veiligheid op de werkvloer en gedragsregels. Daardoor hebben opdrachtgevers en uitzendkrachten de garantie dat ABU-leden staan voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid. Omdat zij periodiek worden gecontroleerd, is kwaliteit continu gewaarborgd. Dit laat onverlet dat opdrachtgevers op bepaalde gebieden (vaststelling juiste beloning, belastingafdracht, controle op identiteit) zelf aanvullende acties moeten ondernemen om risicovrij te kunnen werken.

Meer informatie over o.a. de Vrijwaring van inlenersaansprakelijkheid en handige documenten en links vindt u op de webpagina speciaal voor opdrachtgevers.


Henk Buitink

Opdrachtgevers vragen om het ABU-keurmerk. Het staat voor betrouwbaarheid en kwaliteit.

Henk Buitink, directeur Covebo