Huisvesting en arbeidsmigranten


ABU-leden die werken met arbeidsmigranten en daarvoor eigen huisvestingslocaties beschikbaar stellen, moeten voldoen aan de huisvestingseisen die zijn vastgelegd in de CAO voor Uitzendkrachten. De ABU toetst de toepassing van de huisvestingsnormen via het huisvestingscertificaat van de Stichting Normering Flexwonen (SNF)

Stichting Normering Flexwonen

De ABU is medeoprichter van de Stichting Normering Flexwonen (SNF). SNF houdt een register bij van ondernemingen die aantoonbaar voldoen aan de huisvestingsnormen in de CAO. Ondernemingen in het SNF-register worden jaarlijks gecontroleerd op de toepassing van de huisvestingsnorm. Voor meer informatie over SNF of hoe u SNF-gecertificeerd kunt worden kunt u terecht op de website van SNF.

logo flexwonen voor arbeidsmigranten

Nationale Intentieverklaring 'Huisvesting voor Arbeidsmigranten'

De ABU is partij bij de Nationale Intentieverklaring 'Huisvesting voor Arbeidsmigranten'. In deze verklaring spreken gemeenten, werkgevers, vakbonden, woningbouwcorporaties en de minister van Binnenlandse Zaken de gezamenlijke intentie uit om tot meer huisvesting voor arbeidsmigranten te komen. In het kader van deze verklaring is het Expertisecentrum Flexwonen Arbeidsmigranten (EFA) gestart om de partners regionaal bij elkaar te brengen.

FAQ Arbeidsmigranten


  • Wat zijn arbeidsmigranten en hoeveel arbeidsmigranten zijn er?
  • Voor wie werken arbeidsmigranten?
  • Wie is verantwoordelijk voor de huisvesting van arbeidsmigranten? En hoe is dit geregeld?
  • Wat is er in de CAO voor Uitzendkrachten geregeld voor arbeidsmigranten?