Onderzoek Arbeidsmigranten - 2018


Elke twee jaar bevraagt de ABU zijn leden over de groep arbeidsmigranten. Daaruit komt zeer bruikbare informatie over deze specifieke groep uitzendkrachten. Het ledenonderzoek geeft zicht op de aantallen buitenlandse uitzendkrachten, sectoren en huisvestingsnormen.