Standpunt Payrolling


De ABU is voorstander van payrolling als goed georganiseerde vorm van flexibiliteit. Het werkgeverschap wordt steeds complexer en intensiever, daarom neemt de behoefte aan ontzorging van de ondernemer toe. Payrolling laat ondernemers weer ondernemen en draagt bij aan het creëren van kansen op de arbeidsmarkt. Goed werkgeverschap en transparantie in de dienstverlening zijn essentieel voor de payrolldienstverlening.

Invulling werkgeverschap

Bij payrolling neemt de payrollonderneming het werkgeverschap op zich. De wijze waarop het werkgeverschap precies wordt ingevuld, hangt af van de afspraken die zijn gemaakt met de opdrachtgever. Daarom kent payrolling verschillende verschijningsvormen. Over het algemeen nemen payrollondernemingen op verzoek van de opdrachtgever de meeste werkgeversverplichtingen op zich, omdat zij daarin zijn gespecialiseerd. Payrollondernemingen hebben expertise die bij veel werkgevers vaak ontbreekt, zoals begeleiding bij ziekte. De ABU is een groot voorstander van payrolling, omdat alle betrokkenen (werknemer, werkgever, opdrachtgever) erbij zijn gebaat dat het werkgeverschap goed wordt vervuld. Payrollwerknemers vallen onder de CAO voor Uitzendkrachten. De branche van uitzenders en payrollers is goed gereguleerd en diverse instanties zien toe op de naleving van de regels. Uiteraard neemt de ABU afstand van praktijken waarbij de cao niet (volledig) wordt toegepast.

Flexibiliteit

Payrolling stelt bedrijven in staat te groeien. Met name kleine werkgevers zijn terughoudend met het aannemen van personeel, vanwege de vele verplichtingen, kosten en risico’s die het werkgeverschap met zich brengt. Payrolling neemt deze drempels weg, waardoor extra arbeidskrachten kunnen worden ingeschakeld. Dit komt ook de arbeidsmarkt en economie ten goede.

Werknemers

Voor veel arbeidskrachten betekent payrolling de weg naar werk: 25% van de payrollkrachten had voorheen geen werk of een uitkering. Werknemers hebben baat bij goede payrollorganisaties: ze hebben dan te maken met een professionele werkgever voor wie zaken zoals, tijdige en correcte loonbetaling vanzelfsprekend zijn. Op basis van de CAO voor Uitzendkrachten kunnen payrollkrachten rekenen op eerlijke arbeidsvoorwaarden en bij hun werkgever bouwen ze aan hun werkzekerheid.