“Dit onderzoek is een uitstekend startpunt pensioendiscussie”10 feb 2015


“Dit onderzoek vormt niet het einde, maar juist het startpunt van de discussie over onze pensioenvoorziening.” Dat is de overtuiging van cao-onderhandelaar Jan Kerstens namens de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB). Een discussie die volgens hem intern moet worden gevoerd, maar zeker ook op nationaal niveau. “Met de vier gezamenlijke sectoren kunnen we het geluid laten horen van een groep werknemers waarmee nu te weinig rekening wordt gehouden.”

Veel kleine dienstverbanden, vaak lager opgeleiden en bijverdieners, een relatief hoog verloop. Het zijn typische kenmerken van het personeelsbestand in de schoonmaaksector. Kerstens: “We zien bijvoorbeeld dat mensen sparen voor een tv of caravan en daarna weer vertrekken. Dat bepaalt ook of werknemers meer of minder hechten aan een oudedagsvoorziening. In de schoonmaak werken veel vrouwen, van wie de partner kostwinner is met pensioenopbouw. Zelf hechten ze daar dan mogelijk minder waarde aan.”

Stevig cao-thema
Zijn branche heeft een prima pensioenvoorziening benadrukt hij, maar die dreigt onbetaalbaar te worden. “Toch is het een belangrijke arbeidsvoorwaarde. In de cao van vorig jaar hebben we afgesproken dat het pensioen een stevig cao-thema wordt. De alternatieven voor het huidige systeem, met alle voors en tegens zoals die nu in kaart zijn gebracht, vormen een aardig beginpunt voor die gesprekken.”

Dat al meteen naar de inbreng van werknemers geluisterd werd binnen het onderzoek, vindt hij een pluspunt. “Daarnaast is het een grote pre dat het gaat om een gezamenlijke analyse van vier sectoren. Vaak werken we op ons eigen gebiedje, zijn we veel met onszelf bezig. Terwijl er natuurlijk veel overlap is in de kenmerken van onze personeelsbestanden en daarmee in de pensioenproblematiek.”

Voor conclusies is het volgens Kerstens nog te vroeg. “Een nationaal pensioenfonds kán een optie zijn om de uitvoeringskosten beheersbaar te maken. Maar zoals de Argumentenkaarten duidelijk maken: er zijn ook daar voor- en nadelen.”

Gerelateerde artikelen