De toekomst van pensioen voor flexibele werknemers10 feb 2015


┬®IDEAS-ABU-UITZENDWERK-1-2015262.JPGJenny Kossen (De Argumentenfabriek)
KHN, RND, OSB, NBBU en ABU trekken gezamenlijk op in pensioenonderzoek

“Huidige pensioensysteem nadelig voor flexibele werknemers”

“Het huidige pensioensysteem brengt voor uitzendkrachten zwaarwegende problemen met zich mee.” Dat stelt onderzoeker Jenny Kossen van De Argumentenfabriek op basis van het net verschenen onderzoek De Toekomst van pensioen. Centrale vraag daarin: hoe kunnen werknemers in bijvoorbeeld de uitzendsector een fatsoenlijk bedrag opbouwen voor pensioen of andere doeleinden? Het onderzoek kwam er op initiatief van vijf brancheorganisaties in vier sectoren met veel flexkrachten, waaronder de uitzendbranche. De vier sectoren zijn samen goed voor ruim twee miljoen werkenden.

Veel ‘slapers’ in het pensioenfonds, die geen pensioen meer opbouwen. Veel deelnemers van wie het pensioen in één keer wordt uitgekeerd, waardoor er relatief veel belasting over verschuldigd is. En uitvoeringskosten die relatief hoger liggen dan bij de gemiddelde Nederlandse werknemer. Het zijn typisch problemen waar sectoren met een grote flexibele schil tegenaan lopen. “Vaak werken mensen relatief kort in zo’n sector, tijdens een specifieke fase van hun leven,” legt Jenny Kossen uit. “Daardoor is het aantal ‘slapers’ zo groot, het opgebouwde pensioen relatief laag, en de kosten procentueel gezien hoog.”

Buiten gebaande paden denken
Werkgeversorganisaties in de schoonmaakbranche (OSB), detailhandel (RND), horeca (KHN) en de uitzendbranche (ABU, NBBU) besloten de handen ineen te slaan en gezamenlijk te kijken hoe het voor hun werknemers mogelijk beter kan worden georganiseerd. Zo vrij mogelijk en buiten de gebaande paden denken, was daarbij het uitgangspunt.

Tijdens meerdere denksessies werden hoofdkeuzes gemaakt en per keuze voor- en tegenargumenten vanuit het perspectief van de werknemer op een rij gezet. Moet je mensen bijvoorbeeld dwingen om pensioen op te bouwen of kun je ook het loon verhogen? Als je uitgaat van gedwongen vermogensopbouw, moet dat dan individueel of collectief worden geregeld? Als je kiest voor een collectieve regeling, zou één nationaal pensioenfonds dan beter zijn dan de huidige sectorale indeling? En als je besluit tot een individuele pot, moet er dan een vastgesteld doel zijn (pensioen) of mag de inleg ook aan een hypotheek, opleiding of sabbatical worden besteed?

“Bij al die hoofdkeuzes hebben vertegenwoordigers uit de sectoren, experts op het gebied van pensioen en arbeidsvoorwaarden en werknemers voors en tegens geformuleerd,” vertelt Kossen.

Overzichtelijk gerangschikt
De argumenten zijn overzichtelijk gerangschikt op Argumentenkaarten, onder de kopjes Geld, Gemak en Risico’s. Zo staat onder de voordelen van de Individuele Vermogensopbouw onder andere: ‘Werknemers betalen alleen voor het opbouwen van hún vermogen, ze betalen niet voor anderen.’ En: ‘Bij overlijden gaat het opgebouwde vermogen naar de erfgenamen en niet naar het collectief.’ Onder de tegenargumenten: ‘Werknemers hebben weinig kennis en interesse in langetermijnvraagstukken als pensioen.’

Kossen: “Het is nu aan de sectoren zelf om te kijken welke argumenten en welke denkrichting zij met name belangrijk vinden. Ze kunnen nu in ieder geval goed geïnformeerd hun conclusies trekken en hun mening vormen. Ik ben benieuwd hoe de sectoren tegenover de diverse mogelijkheden staan.”

 

Gerelateerde artikelen


Alternatieven voor pensioen


Hoofdkeuze tussen:

 • Gedwongen vermogensopbouw
 • Vermogensopbouw als standaard, optie om niet deel te nemen
 • Verhoging brutoloon

 

Keuzes bij gedwongen vermogensopbouw:

 • Individuele regeling
 • Collectieve regeling

 

Keuzes bij collectieve regeling:

 • Sectorale indeling pensioenfondsen
  • met automatische waardeoverdrach
  • met eventuele omzetting naar centrale individuele rekening
 • Eén nationaal pensioenfonds

 

Keuzes bij individuele regeling:

 • Vastgesteld spaardoel: pensioen
 • Beperkte keuzevrijheid:  scholing, zorg, eigen woning
 • Vrij