Aantal plaatsingen 50-plussers door uitzendbranche neemt vlucht23 apr 2015


In de eerste 2,5 maand van dit jaar hebben uitzendorganisaties al 2.000 50-plussers vanuit de WW aan het werk geholpen via het Actieplan 50plusWerkt. Dat constateert een tevreden Betsie Gerrits, UWV-programmamanager van dit project. “De uitzendsector blijkt een ontzettend belangrijke sector om deze doelgroep weer aan de slag te krijgen. Eén op de vijf ouderen heeft nu een uitzendbaan naast de uitkering,” aldus Gerrits.

Sinds de zomer van 2013 voeren UWV, sociale partners en de uitzendbranche gezamenlijk het landelijke project 50plusWerkt uit. Oudere werkzoekenden krijgen netwerktrainingen, er zijn scholingsvouchers beschikbaar om de kansen op een baan te vergroten en werkgevers worden actief opgeroepen om open te staan voor kwaliteiten van 50-plussers. Dat gebeurt onder andere via radio- en tv-spotjes en op regionale bijeenkomsten op tientallen plekken in Nederland. Gerrits: “We willen iets doen aan de perceptie van werkgevers nu zij in tijden van crisis de kandidaten voor het uitkiezen hebben. Oudere kandidaten nemen een schat aan kennis en ervaring met zich mee.”

Versoepelde regelgeving
Met de ABU, NBBU en zes grote intermediairs werd afgesproken dat uitzendorganisaties een bonus (plaatsingsfee) van maximaal 1.500 euro kunnen krijgen als zij een oudere werkzoekende vanuit de WW aannemen. “Sinds de regelgeving rond die fee september vorig jaar versoepeld werd, heeft het aantal aanvragen een grote vlucht genomen,” zegt Gerrits. “Juist het uitzendbureau is een heel laagdrempelige manier voor 50-plussers en werkgevers om het samen eens te proberen.”

Dat het actieplan zijn vruchten afwerpt, blijkt uit de cijfers. In 2014 zijn 33% meer 50-plussers vanuit een WW-uitkering aan het werk gegaan dan in 2013. Voor de totale WW-populatie is dat percentage 19%. “Werkloze 50-plussers zitten niet massaal thuis, maar vergroten ook hun kansen op een baan door tijdelijk of gedeeltelijk werk te aanvaarden,” stelt de UWV-programmamanager. Van alle oudere uitkeringsgerechtigden die het werk deels hervatten, doet 20% dat via een uitzendorganisatie. Bij de volledige werkhervattingen is dat een kwart. Gerrits: “Ik denk dat het bereiken van 10.000 plaatsingsfees voor de uitzendbranche dit jaar reëel is. Dat is mooi nieuws, maar ook keihard nodig. Want nog altijd zijn er 200.000 50-plussers met een WW-uitkering: de helft van alle uitkeringsgerechtigden. Ik hoop dus dat veel uitzendorganisaties afspraken maken met hun regionale UWV om deze gemotiveerde groep weer aan het werk te krijgen!”