Payrolling in Nederland


De huidige bekendheid, markt en marktpotentie

Cover onderzoek Payrolling in Nederland.JPG

De bekendheid met payrolling is de afgelopen jaren flink toegenomen. Ten opzichte van 2009 is er een groei van 15% waar te nemen van organisaties die werken met payrollmedewerkers. Gebruikers van payrolling zijn vaak groeiende bedrijven en hebben vaker een sterke of gemiddelde variatie in het werkaanbod ten opzichte van niet-gebruikers. Dat blijkt uit het onderzoek van Panteia wat op 14 december 2015 op het Nationale Payrollcongres is gepubliceerd. Het onderzoek is in opdracht van de ABU en VPO uitgevoerd en betreft (deels) een herhaling van onderzoeken uit 2007 en 2010.