Discriminatie is een hardnekkig probleem dat gezamenlijk aangepakt moet worden19-04-2018


Voorkant UZW 2 2018.PNG

De uitzendbranche helpt 150.000 mensen met een migratieachtergrond aan werk. Toch blijft discriminatie de kop opsteken. Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens heeft regelmatig contact met de ABU. “De ABU is buitengewoon eager om discriminatie te bestrijden en haalt nu echt alles uit de kast,” zegt Van Dooijeweert. “Wat mij betreft slaan we de handen nog verder ineen. Discriminatie kunnen we alleen aanpakken als alle relevante partijen en instituten samenwerken.” Ook andere partijen zijn het erover eens dat er geen enkele tolerantie moet zijn voor discriminatie en zijn dan ook blij met het Actieplan diversiteit arbeidsmarkt van de ABU. Dit valt te lezen in het blad Uitzendwerk, dat deze week is verschenen.

In het diepte-interview waarschuwt Gerard Groten van AWVN ervoor dat Nederland niet stil kan blijven staan in een wereld die steeds sneller verandert. Volgens hem is het tijd voor een nieuwe sociale agenda. “Er is een noodzaak om ons in te zetten voor een sterke economie en een stabiel en evenwichtig sociaal klimaat.” Voor de uitzendbranche liggen er naar zijn mening kansen in het verduurzamen van uitzendwerk.

Deltaplan scholing

Piet Fortuin, voorzitter van CNV Vakmensen pleit voor een Deltaplan voor de ontwikkeling van werkenden. “Werknemers, werkgevers en de overheid zijn samen aan zet om werknemers de regie te geven over hun ontwikkeling. Om het sectoraal denken te doorbreken, moeten werkenden zelf de regie krijgen over hun ontwikkeling en de middelen daarvoor.” Hij is daarom enthousiast over het voorstel voor een Leven Lang Ontwikkelen van brancheorganisaties ABU, Cedris, NRTO en OVAL.

Rol uitzendbranche voor bijstandsgerechtigden

Monique Kremer, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en verbonden aan de WRR, deed in vijf grote steden onderzoek naar mensen in de bijstand. Een groot aantal mensen wordt niet geholpen naar werk, constateert ze. En dat terwijl de arbeidsmarktkrapte toeneemt. “Voor uitzendorganisaties liggen er kansen om juist deze mensen naar werk te begeleiden,” zegt Kremer.

Verder in dit nummer:

Mooie praktijkvoorbeelden van hoe de uitzendbranche werk maakt van duurzame inzetbaarheid bij ING, scholing in de transportsector en het aan het werk helpen van bijstandsgerechtigden in de gemeente Enschede. Verder aandacht voor de oplossingen die de uitzendbranche biedt bij het vinden van de juiste mensen in een krappe arbeidsmarkt in het onderwijs. Ook belangrijk voor het vervullen van openstaande vacatures zijn arbeidsmigranten. In het distributiecentrum van Syncreon hebben ze deze mensen keihard nodig. Goede huisvesting is hiervoor noodzakelijk.

Lees Uitzendwerk


Reacties

Reageren

Naam
E-mail
Reactie

Meest gelezen berichten