Echt werk maken van duurzame inzetbaarheid noodzakelijk 04-10-2018


Cover Uitzendwerk 4, 2018.JPG

Door automatisering en robotisering verdwijnen banen. Tot dusver is het altijd zo geweest dat er voor die banen weer andere banen terugkwamen. Maar het is wel belangrijk dat werkenden die daardoor geraakt worden, niet in de WW belanden, stelt Zakaria Boufangacha van FNV in het ABU-blad Uitzendwerk. “Werkgevers hebben daarbij een primaire rol, door bijvoorbeeld het verlagen van de werkdruk en te zorgen dat werknemers fit de eindstreep kunnen halen. Ik vind het heel goed dat de uitzendbranche op het gebied van duurzame inzetbaarheid hier ook een rol in neemt. Dat moet wat de FNV betreft leiden tot een zekere baan en duurzame werkgelegenheid voor de uitzendkracht.”

De toenemende krapte op de arbeidsmarkt moet een belangrijk speerpunt van het kabinet zijn, vindt ABU-voorzitter Sieto de Leeuw. “Het is positief dat de subsidie voor het praktijkleren niet is gesneuveld. Maar dat geldt slechts voor 2019. Juist omdat er nu een schreeuwende behoefte is aan mensen, is het heel onverstandig om überhaupt aan afschaffing van dit instrument te denken.” De Leeuw geeft nog een ander voorbeeld: de 70 miljoen euro die vanaf 2019 wordt vrijgemaakt voor UWV voor persoonlijke dienstverlening aan werkzoekenden. “Dat is nu bij uitstek de kracht van private intermediairs.”

Samen werken voor werk

Door het bundelen van de expertises van private arbeidsmarktexperts kunnen meer mensen aan het werk geholpen worden. De alliantie Samen werken voor werk, bestaande uit de ABU, Cedris , NRTO en OVAL, laat met acht praktijkvoorbeelden, gebundeld in een inspiratiegids, de toegevoegde waarde van samenwerking zien. Fred Paling, UWV-topman UWV, is blij met dit initiatief. “De timing is briljant. De krapte neemt toe. Als we een slag kunnen maken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen, is het wel nu.”

De toegevoegde waarde van de uitzendbranche wordt ook bevestigd door Rob Witjes van UWV. “Bijna een op de vijf werkgevers schakelt een uitzendbureau in voor moeilijk vervulbare vacatures,” zegt Witjes. De uitzendbranche biedt verschillende oplossingen om krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Oplossingen die in dit nummer aan bod komen zijn jobcarving, opleiden en strategisch hr-advies.

Verder in dit nummer:

Duurzame inzetbaarheidsscan voor 2.600 uitzendkrachten, politiek moet platformwerk in goede banen leiden en een gastcolumn van Denis Pennel,: “Werkenden moeten altijd goed beschermd zijn. Decent work is daarbij het uitgangspunt,” stelt de directeur van de internationale uitzendkoepel WEC.


Reacties

Reageren

Naam
E-mail
Reactie

Meest gelezen berichten