Thema'sFlexibiliteit

Flexibiliteit

Themablok Flexibele arbeidsvormen 360x122

38% van de beroepsbevolking werkt anders dan via een vast contract. Zij werken bijvoorbeeld als uitzendkracht, payrollkracht, zzp’er of via een tijdelijk contract. Meer dan 50% van alle bedrijven maakt gebruik van flexibele arbeidskrachten. Welke flexibele arbeidsvormen zijn er? Wat zijn de feiten en cijfers?

LLO 122

De ABU bracht samen met Cedris, NRTO en OVAL het statement 'Iedereen aan de slag met een Leven Lang Ontwikkelen' uit. Hierin pleiten we voor een forse inzet op een Leven Lang Ontwikkelen en doen we onder meer de oproep om iedereen een persoonlijk budget met ontwikkelrechten aan te bieden.

Privacy 122

Bij verwerking van persoonsgegevens moet je als uitzendondernemer goed opletten op de steeds strengere privacyregels. Sinds 1 januari 2016 kan de Autoriteit Persoonsgegevens forse boetes opleggen als wet- en regelgeving niet goed wordt nageleefd. Ook is er nu de meldplicht datalekken. Hoe moeten uitzendorganisaties hiermee omgaan?

UZmonitor 122

De Uitzendmonitor geeft een compleet beeld van de ontwikkeling van uitzendwerk en de doorstroming van uitzendkrachten op de arbeidsmarkt. Een waardevolle graadmeter voor beleidsmakers, wetenschap, media, uitzendorganisaties en uitzendkrachten.

Vijftig-plus (50+)

Vijftig-plus (50+)

vijftigplus 50+

Voor ouderen is het vaak moeilijker om opnieuw werk te vinden. De uitzendbranche speelt hierin een belangrijke rol. Maar liefst 27% van de vijftigplussers die weer werk vinden, gaat aan de slag in een uitzendbaan. Uitzendwerk biedt kansen voor deze doelgroep. Ook zijn er regelingen die het interessant maken om vijftigplussers aan het werk te helpen.

Flexmigranten

Flexmigranten

Themablok Flexmigranten 360x122

Ruim 350.000 Europeanen werken voor Nederlandse bedrijven en dragen bij aan onze welvaart. Door een beroep te doen op de Europese arbeidsmarkt en daarbuiten, kan het Nederlandse bedrijfsleven de juiste mensen vinden om in Nederland productiviteit en werkgelegenheid te behouden en vergroten.

Payrolling

Payrolling

De ABU is een voorstander van payrolling. Werknemer, werkgever en opdrachtgever zijn erbij gebaat dat het werkgeverschap - dat steeds complexer wordt - goed wordt vervuld. Payrollwerknemers vallen onder de CAO voor Uitzendkrachten. De branche van uitzenders en payrollers is goed gereguleerd. Diverse instanties zien toe op de naleving van de regels. Uiteraard neemt de ABU afstand van praktijken waarbij de cao niet (volledig) wordt toegepast.

Publiek private samenwerking

Publiek private samenwerking

Themablok PPS 360x122

De uitzendbranche is de belangrijkste private bemiddelaar op de arbeidsmarkt, niet alleen voor transities van werk naar werk, maar ook vanuit werkloosheid. Van de werkhervatters die uit de WW komen, keert 30% via een uitzendbaan weer terug op de arbeidsmarkt.

Van-werk-naar-werk

Van-werk-naar-werk

Cover 360x122.PNG

Een dynamische arbeidsmarkt vereist meer 'zebrapaden', zodat werknemers veilig kunnen oversteken van werk-naar-werk. In de inspiratiegids 'Veilig oversteken' worden tien praktijkvoorbeelden belicht.  Ook geven vier experts hun visie en adviezen voor de toekomst.

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid wwz 360x122

De Wet werk en zekerheid is gedeeltelijk al per 1 januari in werking getreden, per 1 juli zal het tweede deel in werking treden. Het arbeidsrecht gaat hierdoor ingrijpend wijzigen. Om ook uitzendkrachten, opdrachtgevers en niet-ABU leden op weg te helpen kunt u hieronder algemene informatie over deze wetswijzigingen vinden.

Iedereen 122

Een goed functionerende arbeidsmarkt is in evenwicht, gericht op ontwikkeling en inclusief. Op dit moment hapert de arbeidsmarkt in Nederland. De verschillen tussen mensen met een vast contract en mensen die op een flexibele manier aan het werk zijn, worden groter. ABU, Cedris, NRTO, OVAL en Summum.nu brachten een statement uit om het tij te keren.

Flexibiliteit

Flexibiliteit

Themablok Flexibele arbeidsvormen 360x122

38% van de beroepsbevolking werkt anders dan via een vast contract. Zij werken bijvoorbeeld als uitzendkracht, payrollkracht, zzp’er of via een tijdelijk contract. Meer dan 50% van alle bedrijven maakt gebruik van flexibele arbeidskrachten. Welke flexibele arbeidsvormen zijn er? Wat zijn de feiten en cijfers?

Flexmigranten

Flexmigranten

Themablok Flexmigranten 360x122

Ruim 350.000 Europeanen werken voor Nederlandse bedrijven en dragen bij aan onze welvaart. Door een beroep te doen op de Europese arbeidsmarkt en daarbuiten, kan het Nederlandse bedrijfsleven de juiste mensen vinden om in Nederland productiviteit en werkgelegenheid te behouden en vergroten.

Gelijke behandeling

Gelijke behandeling

Themablok Gelijke behandeling 360x122

De uitzendbranche is kleurrijk en biedt velen een kans op werk. Dat schept een grote verantwoordelijkheid om discriminatie op de arbeidsmarkt zoveel mogelijk uit te bannen. Uitzendorganisaties kunnen op verschillende manieren te maken krijgen met discriminatie. Uiteraard mogen ze zelf geen discriminerende eisen stellen aan het in dienst nemen van uitzendkrachten of vast personeel.

LLO 122

De ABU bracht samen met Cedris, NRTO en OVAL het statement 'Iedereen aan de slag met een Leven Lang Ontwikkelen' uit. Hierin pleiten we voor een forse inzet op een Leven Lang Ontwikkelen en doen we onder meer de oproep om iedereen een persoonlijk budget met ontwikkelrechten aan te bieden.

Payrolling

Payrolling

De ABU is een voorstander van payrolling. Werknemer, werkgever en opdrachtgever zijn erbij gebaat dat het werkgeverschap - dat steeds complexer wordt - goed wordt vervuld. Payrollwerknemers vallen onder de CAO voor Uitzendkrachten. De branche van uitzenders en payrollers is goed gereguleerd. Diverse instanties zien toe op de naleving van de regels. Uiteraard neemt de ABU afstand van praktijken waarbij de cao niet (volledig) wordt toegepast.

Pensioenonderzoek

Pensioenonderzoek

Pensioenonderzoek 360x122

Het pensioenonderzoek onderzocht de fundamenten onder pensioenregelingen. De pensioenregelingen van mensen die werken in schoonmaak, detailhandel, horeca of via uitzenders zijn onderzocht. Van de resultaten is een kaartenboek gemaakt. Het boek is een aanzet om de discussie over fundamenten onder de pensioenregelingen eerlijk en goed te voeren met alle betrokkenen.

Privacy 122

Bij verwerking van persoonsgegevens moet je als uitzendondernemer goed opletten op de steeds strengere privacyregels. Sinds 1 januari 2016 kan de Autoriteit Persoonsgegevens forse boetes opleggen als wet- en regelgeving niet goed wordt nageleefd. Ook is er nu de meldplicht datalekken. Hoe moeten uitzendorganisaties hiermee omgaan?

Publiek private samenwerking

Publiek private samenwerking

Themablok PPS 360x122

De uitzendbranche is de belangrijkste private bemiddelaar op de arbeidsmarkt, niet alleen voor transities van werk naar werk, maar ook vanuit werkloosheid. Van de werkhervatters die uit de WW komen, keert 30% via een uitzendbaan weer terug op de arbeidsmarkt.

Regeerakkoord

Regeerakkoord

Logos regering

De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn het eens geworden over een concept-regeerakkoord. Wanneer het akkoord is gepresenteerd, zal de ABU een eerste reactie geven. In de dagen daarna analyseren wij het regeerakkoord nader, waarna wij onze belangrijkste bevindingen met u zullen delen. Via dit dossier houden wij u op de hoogte.

UZmonitor 122

De Uitzendmonitor geeft een compleet beeld van de ontwikkeling van uitzendwerk en de doorstroming van uitzendkrachten op de arbeidsmarkt. Een waardevolle graadmeter voor beleidsmakers, wetenschap, media, uitzendorganisaties en uitzendkrachten.

Van-werk-naar-werk

Van-werk-naar-werk

Cover 360x122.PNG

Een dynamische arbeidsmarkt vereist meer 'zebrapaden', zodat werknemers veilig kunnen oversteken van werk-naar-werk. In de inspiratiegids 'Veilig oversteken' worden tien praktijkvoorbeelden belicht.  Ook geven vier experts hun visie en adviezen voor de toekomst.

Vijftig-plus (50+)

Vijftig-plus (50+)

vijftigplus 50+

Voor ouderen is het vaak moeilijker om opnieuw werk te vinden. De uitzendbranche speelt hierin een belangrijke rol. Maar liefst 27% van de vijftigplussers die weer werk vinden, gaat aan de slag in een uitzendbaan. Uitzendwerk biedt kansen voor deze doelgroep. Ook zijn er regelingen die het interessant maken om vijftigplussers aan het werk te helpen.

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid wwz 360x122

De Wet werk en zekerheid is gedeeltelijk al per 1 januari in werking getreden, per 1 juli zal het tweede deel in werking treden. Het arbeidsrecht gaat hierdoor ingrijpend wijzigen. Om ook uitzendkrachten, opdrachtgevers en niet-ABU leden op weg te helpen kunt u hieronder algemene informatie over deze wetswijzigingen vinden.

ZZP

ZZP

Plaatje ZZP 360x122

Een zzp’er (zelfstandige zonder personeel) is een ondernemer die geen personeel in dienst heeft. De zzp'er voert zelfstandig opdrachten uit en werkt niet in loondienst. Om zelfstandig te kunnen werken moeten zzp'ers meerdere opdrachtgevers hebben. Ze werken voor eigen rekening en risico en zijn gericht op het maken van winst. De groep hoogopgeleide zzp'ers neemt sterk toe, deze subgroep noemen we ook wel 'zelfstandige professionals'.