De toekomst van flex - 2014


Een onderzoek van TNO naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven

Een onderzoek van TNO naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven
De ABU heeft in 2007 onderzoek laten doen door TNO naar de flexibiliseringsbehoeften en -strategieën van bedrijven in Nederland. Nu, in 2013, heeft TNO het onderzoek uit 2007 voor een groot deel herhaald. Ruim 900 bedrijven uit negen sectoren is gevraagd welke flexibiliteitsmaatregelen zij nu toepassen, wat de omvang is van hun flexibele schil, wat hun beleid is op dat vlak en wat ze verwachten aan ontwikkelingen. De resultaten zijn op 19 mei tijdens het ABU-congres gepresenteerd. 

Toekomst van flex in 90 seconden