ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Factsheet: De waarde van uitzendwerk

De waarde van uitzendwerk is groot. Dat blijkt uit de cijfers die wij in deze factsheet op een rij hebben gezet (december 2019).

Voor opdrachtgevers is uitzendwerk een manier om te groeien en wendbaar te zijn. Dat is belangrijk voor onze economie en welvaart.

Maar uitzendwerk is vooral van waarde voor de uitzendkrachten zelf. Werken via het uitzendbureau is laagdrempelig en er is altijd werk. Dat maakt het verschil tussen meedoen en niet meedoen in de maatschappij. Daarbij heeft de uitzendbranche oog voor de zekerheden die uitzendkrachten nodig hebben.

(De afbeeldingen met cijfers zijn los deelbaar op social media).

De waarde van uitzendwerk voor Nederland

Uitzendwerk is niet weg te denken uit de Nederlandse economie

Uitzendwerk is niet weg te denken uit de Nederlandse economie

Uitzendkrachten zijn actief in de belangrijkste sectoren van de economie

Uitzendkrachten zijn actief in de belangrijkste sectoren

Uitzendkrachten naar bedrijfsgrootte

Uitzendkrachten naar bedrijfsgrootte

Een Nederland zonder uitzendwerk?

De Nederlandse economie en maatschappij zouden er zonder uitzendwerk een stuk slechter voor staan.

Hoe zou Nederland eruitzien zonder uitzendwerk?
De waarde van uitzendwerk voor uitzendkrachten

Uitzendkrachten hebben volwaardige banen

Uitzendbanen zijn volwaardige banen

Faseverdeling (inclusief scholieren)

Faseverdeling (inclusief scholieren)

Scholing: moet beter

Scholing uitzendbranche moet beter

Informeel leren: een belangrijke vorm van opleiden

Leren in de praktijk als uitzendkracht
UItzendkrachten die scholier zijn

Beloning van uitzendkrachten

De grootste groep uitzendkrachten (26%) ontvangt een basisuurloon* dat tussen de 1,1 en 1,3 keer van het wettelijk minimumloon (WML) ligt. Een basisuurloon is exclusief bijzondere beloningen, toeslagen en overwerkloon. 9% heeft een basisuurloon van precies het WML en 20% heeft een basisuurloon tussen de 1,3 en 1,5 keer het WML. Van 9% van de uitzendkrachten is het basisuurloon meer dan 2 keer het WML.

Armoede onder werkenden

De belangrijkste redenen om als uitzendkracht te werken zijn:

Redenen om als uitzendkracht te werken

Dé uitzendkracht bestaat niet

De ABU heeft onder 1.600 uitzendkrachten een grootschalig onderzoek laten doen naar motieven, behoeften en tevredenheid. Het onderzoek laat zien dat de waarde van uitzendwerk voor uitzendkrachten groot is en verschilt per persoon.

Vijf typen uitzendkrachten
Wat willen uitzendkrachten?
Meeste uitzendkrachten zijn tevreden
Waarover zijn uitzendkrachten tevreden?
Redenen van ontevredenheid van uitzendkrachten
De waarde van uitzendwerk voor de arbeidsmarkt

Uitzendwerk is een stabiele factor op de arbeidsmarkt in Nederland

Stabiel aandeel uitzendwerk

Het totale aandeel van flexibele arbeids- relaties is sinds 2007 gegroeid

Groei flexibele arbeidsrelaties in Nederland

Uitzendwerk draagt bij aan een inclusieve arbeidsmarkt

Bijdrage van uitzendwerk aan de inclusieve arbeidsmarkt

Arbeidsmigranten zijn belangrijk voor onze economie en welvaart

Uit SEO-onderzoek blijkt dat arbeidsmigranten in totaal per jaar 11 miljard euro bijdragen aan ons nationaal inkomen.

Migratieachtergrond uitzendkrachten

De uitzendmigrant nader bekeken

Statushouders aan het werk in uitzendbranche

Vooral voor middelbaar opgeleiden is uitzendwerk belangrijk

Uitzendwerk biedt met name middelbaar en praktisch opgeleiden de kans om aan het werk te gaan en zich te ontwikkelen. Het aantal praktisch opgeleiden is in de uitzendbranche een stuk hoger dan onder de totale beroepsbevolking.

Uitzendkrachten naar hoogst behaalde opleiding

Voor steeds meer kwetsbare groepen is uitzendwerk dé opstap naar werk

Meer dan een kwart van de uitzendkrachten van 50 jaar en ouder komt vanuit een WW-uitkering via uitzendwerk weer aan werk.

Uitzendwerk: opstap naar werk voor kwetsbare groepen

Groei top 5-landen statushouders

Statushouders werkend in de uitzendbranche

Uitzendwerk is van grote waarde voor WW’ers

De waarde van uitzendwerk voor ww'ers

Uitzendwerk voor WW’ers grootste kans op werk

Snelle werkhervatting door uitzendwerk

Uitzendwerk biedt perspectief

Uitstroom na uitzendbaan

Ondanks krappe arbeidsmarkt blijft opstap naar vast contract achter

Uitzendwerk is een belangrijke opstap naar de arbeidsmarkt, maar leidt -
ook in tijden van krapte - niet per se naar een vast contract. Het aandeel uitzendkrachten dat een vaste baan bij de opdrachtgever krijgt, lag in 2007 op 27%. Nu ligt het op 16%. Dit past in de trend op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Uitzendwerk: opstap naar vast contract blijft achter