Standpunt Discriminatie


De ABU vindt discriminatie op de arbeidsmarkt onacceptabel en ontoelaatbaar. Het mag niet en het kan niet. Het bewust meegaan met een discriminerend verzoek van een opdrachtgever is in strijd is met de wet. De ABU vindt elk geval van discriminatie er één teveel en doet er alles aan om dit probleem verder te bestrijden. Dat kunnen we niet alleen. Discriminatie is een breed maatschappelijk probleem. We roepen dan ook werkgevers en andere partijen op bij het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie samen met ons op te trekken. Het oplossen van discriminatie vraagt om een cultuuromslag in de hele maatschappij. Voorlichting alleen is niet meer genoeg.

De uitzendbranche is kleurrijk en biedt velen een kans op werk en dat schept een grote verantwoordelijkheid om discriminatie zoveel mogelijk uit te bannen.
Jurriën Koops, directeur ABU

Charter Diversiteit


Groepsfoto ondertekenaars Charter Diversiteit

ABU tekent als eerste brancheorganisatie Charter Diversiteit
Met de ondertekening verplicht de ABU zich tot een blijvende inzet voor diversiteit op de arbeidsmarkt. Dit gaat o.a. gebeuren via bewustwording, voorlichting, scholing en onderzoek dat onderdeel gaat uitmaken van het ABU-actieplan diversiteit.