ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Factsheet: De waarde van uitzendwerk 2019

De waarde van uitzendwerk is groot. Dat blijkt uit de cijfers die wij in deze factsheet op een rij hebben gezet (februari 2021). In deze factsheet vindt u de belangrijkste cijfers over de uitzendmarkt en uitzendkrachten van 2019.

De waarde van uitzendwerk is groot. Niet alleen voor de Nederlandse arbeidsmarkt en werkgevers, maar vooral voor uitzendkrachten zelf.

Het is goed om te weten dat de populatie waar de Polisgegevens betrekking hebben afwijkt van de vorige monitoren. Voorheen werden voor de analyses alleen de uitzendkrachten meegenomen die bij gemeenten staan of stonden ingeschreven. Niet-ingezetenen werden altijd buiten de analyse gehouden; wat feitelijk een onderschatting betekent voor het aantal uitzendkrachten. Vanaf nu worden voortaan alle uitzendkrachten, ingezetenen en niet-ingezetenen, meegenomen. Hierdoor komen we in 2019 uit op ruim 1 miljoen uitzendkrachten, veel hoger dan in eerdere metingen van de Uitzendmonitor.

(De afbeeldingen met cijfers zijn los deelbaar op social media, ga op de afbeelding staan om de deelicoontjes te zien).

Waarde uitzendwerk
Uitzendwerk nl economie

Uitzendkrachten zijn actief in de belangrijkste sectoren van de economie

Uitzendkrachten sectoren economie

Uitzendkrachten naar bedrijfsgrootte

Uitzendkrachten naar bedrijfsgrootte

Een Nederland zonder uitzendwerk?

De Nederlandse economie en maatschappij zouden er zonder uitzendwerk een stuk slechter voor staan.

ABU_graphics_04 zonder titel
Waarde voor uitzendkrachten

Uitzendkrachten hebben volwaardige banen

volwaardige banen

Aantal maanden dat men uitzendkracht is in 2007 - 2019

Aantal maanden dat men uitzendkracht is

Faseverdeling (inclusief scholieren)

Faseverdeling

Dé uitzendkracht bestaat niet

De ABU heeft onder 1.600 uitzendkrachten een grootschalig onderzoek laten doen naar motieven, behoeften en tevredenheid. Het onderzoek laat zien dat de waarde van uitzendwerk voor uitzendkrachten groot is en verschilt per persoon.

De uitzendkracht bestaat niet
Zeventig procent wil als uitzendkracht blijven werken

De belangrijkste redenen om als uitzendkracht te werken zijn:

Redenen voor uitzendwerk

Tevredenheid arbeidsvoorwaarden

Tevredenheid arbeidsvoorwaarden
ABU_graphics_13
Armoede onder werkenden
ABU_graphics_23png

Leren en duurzame inzetbaarheid

Nieuwe graphic di

Vooral voor middelbaar opgeleiden is uitzendwerk belangrijk.

Uitzendwerk biedt met name middelbaar en praktisch opgeleiden de kans om aan het werk te gaan en zich te ontwikkelen. Het aantal praktisch opgeleiden is in de uitzendbranche een stuk hoger dan onder de totale beroepsbevolking.

Uitzendkrachten naar hoogst behaalde opleiding ten opzichte van de totale werkzame beroepsbevolking in Nederland

hoogst behaalde opleiding
ABU_Doorzaam_01

Employability

Employability1

Informeel leren: een belangrijke vorm van opleiden

Informeel leren
18 procent scholier
Waarde uitzendwerk voor de Nederlandse arbeidsmarkt

Uitzendwerk is een stabiele factor op de arbeidsmarkt in Nederland

ABU_graphics_14

Het totale aandeel van flexibele arbeidsrelaties daalt sinds 2019, uitgezonderd zzp'ers

trend flexibele arbeidsrelaties

Uitzendwerk draagt bij aan een inclusieve arbeidsmarkt

Uitzendwerk inclusieve arbeidsmarkt

Arbeidsmigranten zijn belangrijk voor onze economie en welvaart

Uit SEO-onderzoek blijkt dat arbeidsmigranten in totaal per jaar 11 miljard euro bijdragen aan ons nationaal inkomen.

Aandeel uitzendkrachten met migratieachtergrond neemt in 15 jaar flink toe

Uitzendkrachten met migratieachtergrond

De uitzendmigrant nader bekeken

Top vijf uitzendkrachten met migratieachtergrond

Uitzendwerk is voor veel groepen aan de basis van de arbeidsmarkt dé opstap naar werk

Opstap naar werk

Top 5-landen statushouders

top vijf statushouders

Uitzendwerk en WW

Uitzendwerk en WW

Uitzendwerk biedt snelle werkhervatting

Uitzendwerk biedt snelle werkhervatting

Uitzendwerk biedt perspectief

Instroom voor uitzendbaan

Nieuwe graphic instroom

Uitstroom na uitzendbaan

Uitstroom na uitzendbaan