ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Factsheet: De waarde van uitzendwerk 2020

De waarde van uitzendwerk is groot. Dat blijkt uit de cijfers van 2020 over de uitzendmarkt en de uitzendbranche die wij in deze factsheet op een rij hebben gezet (mei 2022). Ook is er aandacht voor de rol van de uitzendbranche in het eerste jaar van de COVID-19-pandemie.

De factsheet is samengesteld op basis van de cijfers uit deĀ Uitzendmonitor (mei 2022).

De cijfers in deze Uitzendmonitor zijn gebaseerd op een andere methodiek dan voorgaande jaren. De populatie uitzendkrachten en bijbehorende banen is volledig gebaseerd op de Polisadministratie (dit is de registratie door de Belastingdienst en UWV van alle banen waarvoor werkgeverspremies dienen te worden afgedragen). Daarnaast worden niet-ingezetenen (vooral grens- en seizoenarbeiders) meegenomen in de cijfers. Tot 2020 bestonden de cijfers alleen uit uitzendkrachten die stonden ingeschreven bij de gemeente. De huidige methodiek geeft daarmee een completer beeld maar maakt vergelijking met andere jaren wat lastiger.

(De afbeeldingen zijn los deelbaar op social media.)

De waarde van uitzendwerk voor Nederland
De samenstelling van de uitzendpopulatie is door de jaren heen veranderd
Uitzendkrachten zijn actief in de belangrijkste sectoren van de economie
Uitzendkrachten werken zowel in mkb als bij grote bedrijven
Uitzendkrachten werken vaker dan overige werkenden in technische, transport-, logistieke en dienstverlenende beroepen.
De waarde van uitzendwerk voor uitzendkrachten
Uitzendkrachten hebben volwaardige banen.
Bijna een kwart van de uitzendkrachten werkt korter dan 3 maanden als uitzendkracht (2007 - 2020)
Faseverdeling
Ook statushouders vinden werk via de uitzendbranche
De uitzendbranche geeft werk aan 189 nationaliteiten
Uitzendwerk biedt perspectief
Oudere uitzendkrachten werken vaker in fase B of C dan jongeren
Steeds meer uitzendkrachten werken 36 uur of meer per week
Uitzendkrachten krijgen bijna even vaak scholing op het werk als werknemers in vaste of tijdelijke dienst.
De waarde van uitzendwerk voor de Nederlandse arbeidsmarkt
Uitzendwerk is een stabiele factor op de arbeidsmarkt in Nederland
Uitzendwerk laat iedereen meedoen
Feiten over uitzendwerk en de WW
Uitzendwerk biedt snelle werkhervatting
De meeste uitzendkrachten wonen in Noord-Nederland, regio Haaglanden, West- en Midden-Brabant, Helmond-De Peel en Noord Limburg
De in- en uitstroomcijfers voor en na een uitzendbaan zijn redelijk gelijk tussen 2007 en 2020
Van de personen die na de WW weer aan het werk gaan, doet 26% dat via uitzendwerk.
Van de groep die de WW uitstroomt naar uitzendwerk, heeft 33% drie jaar later een vast dienstverband
De waarde van uitzendwerk tijdens de COVID-19-pandemie
In 2020 zien we grotere schommelingen in de transities van en naar uitzendwerk dan naar de jaren ervoor.
Uitzendkrachten zijn veerkrachtig.
De uitzendbranche droeg tijdens de COVID-19-pandemie sterk bij aan het op- en afschalen van bedrijven in cruciale sectoren.