ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Factsheet: De waarde van uitzendwerk 2020

De waarde van uitzendwerk is groot. Dat blijkt uit de cijfers van 2020 over de uitzendmarkt en de uitzendbranche die wij in deze factsheet op een rij hebben gezet (mei 2022). Ook is er aandacht voor de rol van de uitzendbranche in het eerste jaar van de COVID-19-pandemie.

De factsheet is samengesteld op basis van de cijfers uit deĀ Uitzendmonitor (mei 2022).

De cijfers in deze Uitzendmonitor zijn gebaseerd op een andere methodiek dan voorgaande jaren. De populatie uitzendkrachten en bijbehorende banen is volledig gebaseerd op de Polisadministratie (dit is de registratie door de Belastingdienst en UWV van alle banen waarvoor werkgeverspremies dienen te worden afgedragen). Daarnaast worden niet-ingezetenen (vooral grens- en seizoenarbeiders) meegenomen in de cijfers. Tot 2020 bestonden de cijfers alleen uit uitzendkrachten die stonden ingeschreven bij de gemeente. De huidige methodiek geeft daarmee een completer beeld maar maakt vergelijking met andere jaren wat lastiger.

(De afbeeldingen zijn los deelbaar op social media.)

Waarde van uitzendwerk voor Nederland
Samenstelling uitzendpopulatie
Uitzendkrachten actief
Uitzendkrachten werken mkb groot
Uitzendkrachten werken vaker in transport
Waarde uitzendwerk voor uitzendkrachten
Uitzendkrachten volwaardige banen
Uitzendkrachten werken korter
Faseverdeling
Statushouders werk uitzendbranche
Uitzendbranche 189 nationaliteiten
Uitzendwerk-perspectief
Oudere uitzendkrachten fase B C
Uitzendkrachten 36 uur of meer pw
Overgrote-deel-Uitzendkrachten-enige-baan
Uitzendkrachten even vaak scholing
Waarde uitzendwerk Nederlandse arbeidsmarkt
Uitzendwerk stabiele factor
Uitzendwerk laat iedereen meedoen
Feiten-Uitzendwerk-WW
Uitzendwerk snelle werkhervatting
Uitzendkrachten regios
In uitstroomcijfers gelijk
26 procent uitzendwerk
WW-uitstroom-3jaar-vast
Waarde-uitzendwerk-COVID19
Grote schommeling transities 2020
Uitzendkrachten veerkrachtig
Uitzendkrachten COVID19