ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Factsheet: De waarde van uitzendwerk 2021

In 2021 waren in Nederland bijna een miljoen uitzendkrachten aan de slag. In welke sectoren zijn ze werkzaam? Doen ze uitzendwerk als bijbaan of is het een volwaardige baan? Hadden zij al werkervaring of is uitzendwerk hun eerste stap op de arbeidsmarkt?

Deze factsheet is samengesteld op basis van de nieuwste cijfers uit de Uitzendmonitor van onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek.

In de uitzendbranche werkte in 2021 een groot aantal nationaliteiten (187!). Voor mensen uit de WW, bijstand en statushouders is uitzendwerk de weg naar werk. Voor veel mensen betekent hun uitzendbaan meedoen in de maatschappij en een opstap naar de arbeidsmarkt. 35% van alle mensen die in 2021 werkten als uitzendkracht, had daarvóór geen werk of ontving een uitkering.

Ook voor bedrijven is uitzendwerk van grote waarde. Zij hebben uitzendkrachten nodig om wendbaar te zijn en snel op- en af te schalen. Uitzenders kunnen ook helpen door in deze krappe arbeidsmarkt anders naar vacatures te kijken. Zo wordt het werk geschikt gemaakt voor de mensen die wel beschikbaar zijn.

(De afbeeldingen zijn los deelbaar op social media.)