Nieuws RSS


De Wet DBA zorgt voor veel onzekerheid in de zzp-markt. Op 29 juni a.s. praat de vaste Kamercommissie Financiën verder over de gevolgen...
In periode 5 (week 17 – 20) is het aantal uren gelijk gebleven. De omzet is ook hetzelfde gebleven in vergelijking met dezelfde periode...
Uitzendbureaus kunnen sinds 25 mei zich niet meer laten indelen in een andere vaksector dan ‘sector 52 – Uitzendbedrijven’. Uitzendbureaus...

Thema's


Iedereen 122

Een goed functionerende arbeidsmarkt is in evenwicht, gericht op ontwikkeling en inclusief. Op dit moment hapert de arbeidsmarkt in Nederland. De verschillen tussen mensen met een vast contract en mensen die op een flexibele manier aan het werk zijn, worden groter. ABU, Cedris, NRTO, OVAL en Summum.nu brachten een statement uit om het tij te keren.

Perspectiefverklaring

Perspectiefverklaring

Themablok perspectiefverklaring

Een eigen huis. Een plek onder de zon. Wie wil dat niet? Met de Perspectiefverklaring is het kopen van een eigen huis ook voor uitzendkrachten mogelijk. De Perspectiefverklaring kijkt vooruit: er wordt een inschatting gemaakt van de toekomstige verdiencapaciteit van de uitzendkracht. Alle grote hypotheekverstrekkers in Nederland accepteren de verklaring. Lees meer in ons dossier op het ledennet. Hiervoor moet u inloggen.

UZmonitor 122

De Uitzendmonitor geeft een compleet beeld van de ontwikkeling van uitzendwerk en de doorstroming van uitzendkrachten op de arbeidsmarkt. Een waardevolle graadmeter voor beleidsmakers, wetenschap, media, uitzendorganisaties en uitzendkrachten.

ZZP

ZZP

Plaatje ZZP 360x122

Een zzp’er (zelfstandige zonder personeel) is een ondernemer die geen personeel in dienst heeft. De zzp'er voert zelfstandig opdrachten uit en werkt niet in loondienst. Om zelfstandig te kunnen werken moeten zzp'ers meerdere opdrachtgevers hebben. Ze werken voor eigen rekening en risico en zijn gericht op het maken van winst. De groep hoogopgeleide zzp'ers neemt sterk toe, deze subgroep noemen we ook wel 'zelfstandige professionals'.

Uitgelicht


Pieter Woud vertelt waarom Dubbel U Payroll lid is van ABU. Wilt u meer weten?

Meer informatie over het lidmaatschap >>

Flexibiliteit op de arbeidsmarkt is nodig

In Uitzendwerk onder meer Bas van 't Wout (VVD) over flexibiliteit op de arbeidsmarkt, een diepte-interview met de nieuwe ABU-voorzitter Sieto de Leeuw, en aandacht voor een Leven Lang Ontwikkelen. 

Lees uitzendwerk online >>

Uitzendwerk editie mei 2017

Speciaal voor


uitzendbureaus
Uitzendbureaus
uitzendkrachten-logo
Uitzendkrachten
opdrachtgevers-logo
Opdrachtgevers
pers-logo
Pers