Nieuws RSS


In periode 5 (week 17 – 20) is het aantal uren gelijk gebleven. De omzet is ook hetzelfde gebleven in vergelijking met dezelfde periode...
Uitzendbureaus kunnen sinds 25 mei zich niet meer laten indelen in een andere vaksector dan ‘sector 52 – Uitzendbedrijven’. Uitzendbureaus...
De cao-partijen hebben een loonsverhoging van 1,65% voor het ABU-loongebouw afgesproken (kolom I functiegroepen 4 t/m 6 en kolommen...

Thema's


Iedereen 122

Een goed functionerende arbeidsmarkt is in evenwicht, gericht op ontwikkeling en inclusief. Op dit moment hapert de arbeidsmarkt in Nederland. De verschillen tussen mensen met een vast contract en mensen die op een flexibele manier aan het werk zijn, worden groter. ABU, Cedris, NRTO, OVAL en Summum.nu brachten een statement uit om het tij te keren.

Perspectiefverklaring

Perspectiefverklaring

Themablok perspectiefverklaring

Een eigen huis. Een plek onder de zon. Wie wil dat niet? Met de Perspectiefverklaring is het kopen van een eigen huis ook voor uitzendkrachten mogelijk. De Perspectiefverklaring kijkt vooruit: er wordt een inschatting gemaakt van de toekomstige verdiencapaciteit van de uitzendkracht. Alle grote hypotheekverstrekkers in Nederland accepteren de verklaring. Lees meer in ons dossier op het ledennet. Hiervoor moet u inloggen.

UZmonitor 122

De Uitzendmonitor geeft een compleet beeld van de ontwikkeling van uitzendwerk en de doorstroming van uitzendkrachten op de arbeidsmarkt. Een waardevolle graadmeter voor beleidsmakers, wetenschap, media, uitzendorganisaties en uitzendkrachten.

LLO 122

De ABU bracht samen met Cedris, NRTO en OVAL het statement 'Iedereen aan de slag met een Leven Lang Ontwikkelen' uit. Hierin pleiten we voor een forse inzet op een Leven Lang Ontwikkelen en doen we onder meer de oproep om iedereen een persoonlijk budget met ontwikkelrechten aan te bieden.

Uitgelicht


Pieter Woud vertelt waarom Dubbel U Payroll lid is van ABU. Wilt u meer weten?

Meer informatie over het lidmaatschap >>

Flexibiliteit op de arbeidsmarkt is nodig

In Uitzendwerk onder meer Bas van 't Wout (VVD) over flexibiliteit op de arbeidsmarkt, een diepte-interview met de nieuwe ABU-voorzitter Sieto de Leeuw, en aandacht voor een Leven Lang Ontwikkelen. 

Lees uitzendwerk online >>

Uitzendwerk editie mei 2017

Speciaal voor


uitzendbureaus
Uitzendbureaus
uitzendkrachten-logo
Uitzendkrachten
opdrachtgevers-logo
Opdrachtgevers
pers-logo
Pers