Nieuws RSS


“Bijna iedereen heeft een mening over flexibel werk. En dat is ook goed, want het is een belangrijk maatschappelijk thema. Maar er...
De uitzendbranche is het eerste halfjaar van 2017 gegroeid ten opzichte van het eerste halfjaar van 2016. Gemiddeld is het totaal aantal...
De nieuwe cijfers over de banenafspraak zijn positief, eind 2016 zijn in totaal 22.554 banen gecreëerd ten opzichte van de nulmeting....

Steeds meer voetbalclubs willen niet alleen presteren op het veld, maar ook in de digitale eredivisie. Daarom nemen ze een e-sporter in dienst....

Thema's


Iedereen 122

Een goed functionerende arbeidsmarkt is in evenwicht, gericht op ontwikkeling en inclusief. Op dit moment hapert de arbeidsmarkt in Nederland. De verschillen tussen mensen met een vast contract en mensen die op een flexibele manier aan het werk zijn, worden groter. ABU, Cedris, NRTO, OVAL en Summum.nu brachten een statement uit om het tij te keren.

Perspectiefverklaring

Perspectiefverklaring

Klein WS1704 Logo Perspectief Verklaring_CMYK

Met de Perspectiefverklaring is het kopen van een eigen huis ook voor uitzendkrachten mogelijk. De Perspectiefverklaring kijkt vooruit: er wordt een inschatting gemaakt van de toekomstige verdiencapaciteit van de uitzendkracht. Alle grote hypotheekverstrekkers in Nederland accepteren de verklaring. Lees meer op www.perspectiefverklaring.nl. Voor leden is er ook een dossier op het ledennet. Hiervoor moet u inloggen.

UZmonitor 122

De Uitzendmonitor geeft een compleet beeld van de ontwikkeling van uitzendwerk en de doorstroming van uitzendkrachten op de arbeidsmarkt. Een waardevolle graadmeter voor beleidsmakers, wetenschap, media, uitzendorganisaties en uitzendkrachten.

ZZP

ZZP

Plaatje ZZP 360x122

Een zzp’er (zelfstandige zonder personeel) is een ondernemer die geen personeel in dienst heeft. De zzp'er voert zelfstandig opdrachten uit en werkt niet in loondienst. Om zelfstandig te kunnen werken moeten zzp'ers meerdere opdrachtgevers hebben. Ze werken voor eigen rekening en risico en zijn gericht op het maken van winst. De groep hoogopgeleide zzp'ers neemt sterk toe, deze subgroep noemen we ook wel 'zelfstandige professionals'.

Uitgelicht


Pieter Woud vertelt waarom Dubbel U Payroll lid is van ABU. Wilt u meer weten?

Meer informatie over het lidmaatschap >>

Meer mensen aan de slag

In deze speciale uitgave van Uitzendwerk onder meer staatssecretaris Klijnsma over de bijdrage van uitzendbureaus aan publiek-private samenwerking, een dubbelinterview met Tof Thissen (directeur UWV WERKbedrijf) en Jurriën Koops (directeur ABU). 

Lees uitzendwerk online >>

Uitzendwerk 3 Special publiek-private samenwerking

Speciaal voor


uitzendbureaus
Uitzendbureaus
uitzendkrachten-logo
Uitzendkrachten
opdrachtgevers-logo
Opdrachtgevers
pers-logo
Pers