Nieuws RSS


Het aantal uren nam toe met 2% en de omzet steeg met 5% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Omdat deze periode evenveel...
Met ingang van 1 juli jl. zijn de minimumlonen gewijzigd en per 2 juli is het ABU-loongebouw verhoogd met 1,84%. Met ingang van 28...
Ook in augustus verwelkomen wij weer een nieuw lid. Als ABU-lid staan zij voor kwaliteit, zekerheid en betrouwbaarheid, en kunnen zij...

Terug van vakantie zag ik in mijn inbox een link van een Nieuwsuur-uitzending van 15 juli jl. met een item over de komst van arbeidsmigranten...

Thema's


Arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten

Themablok Flexmigranten 360x122

Ruim 400.000 Europeanen werken voor Nederlandse bedrijven en dragen bij aan onze welvaart. Door een beroep te doen op de Europese arbeidsmarkt en daarbuiten, kan het Nederlandse bedrijfsleven de juiste mensen vinden om in Nederland productiviteit en werkgelegenheid te behouden en vergroten.

Diversiteit

Diversiteit

Themablok Gelijke behandeling 360x122

De uitzendbranche is kleurrijk en biedt velen een kans op werk. Dat schept een grote verantwoordelijkheid om discriminatie op de arbeidsmarkt zoveel mogelijk uit te bannen. De ABU vindt discriminatie op de arbeidsmarkt onacceptabel en ontoelaatbaar. Elk geval van discriminatie er één teveel. Daarom doet de ABU er alles aan om dit probleem verder te bestrijden.

Platformeconomie

Platformeconomie

Thema platformeconomie

Platformwerk is in opkomst: de digitale platforms waarop vraag en aanbod van tijdelijk werk bij elkaar worden gebracht. Het komt sneller, goedkoper en op grotere schaal bij elkaar. Dat biedt kansen. En vraagt ook om dit in goede banen te leiden. De ABU vindt dat er een (zelf) regulerend kader voor platformwerk moet komen, duidelijkheid over de status van de platformwerker en een gelijk speelveld voor verschillende typen werkbemiddelaars. Lees meer hierover in onze Whitepaper.

Privacy 122

Bij verwerking van persoonsgegevens moet je als uitzendondernemer goed opletten op de steeds strengere privacyregels. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Hoe kunnen uitzendorganisaties ervoor zorgen dat zij aan alle prijvacyregels voldoen?

ABU-lid aan het woord


Richard Philips van Payroll Backoffice vertelt wat het lidmaatschap voor hen betekent.

Meer informatie over het ABU-lidmaatschap >>

Werken aan duurzame inzetbaarheid

Deze whitepaper is gericht op werkgevers die zich bewust zijn van de noodzaak van duurzame inzetbaarheid, maar nog niet goed weten hoe zij dit in de praktijk moeten doen. Meerdere experts delen in de whitepaper hun visie, ervaringen en lessen uit de praktijk.

Lees de whitepaper >>

Voorkant Whitepaper DI.JPG

Speciaal voor


uitzendbureaus
Uitzendbureaus
uitzendkrachten-logo
Uitzendkrachten
opdrachtgevers-logo
Opdrachtgevers
pers-logo
Pers