Nieuws RSS


Vandaag zijn de uitkomsten uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2015 van TNO en CBS en de Enquête Beroepsbevolking...
In periode 4 (week 13 – 16) is het aantal uitzenduren met 12% toegenomen en de omzet is met 13% gestegen ten opzichte van dezelfde...
Nederland creëert te weinig werk. Voor groei is het echter wachten op een nieuw kabinet dat niet vaste banen, maar werk centraal stelt....

Thema's


Flexibiliteit

Flexibiliteit

Welke flexibele arbeidsvormen zijn er? Wat zijn de feiten en cijfers? Wat is onze visie op de toekomst van flexibliteit, wat zijn uitdagingen en kansen voor aanbieders van flexibele arbeid. En, hoe zien andere partijen dat?

Payrolling

Payrolling

Payrolling is een gespecialiseerde vorm van (P&O- of hr-)dienstverlening. Werknemers worden ter beschikking gesteld aan opdrachtgevers, die zelf verantwoordelijk zijn voor de werving, selectie en een deel van de begeleiding van de werknemers.

Vijftig-plus (50+)

Vijftig-plus (50+)

De uitzendbranche speelt een belangrijke rol in de allocatie van ouderen. Toch is het voor ouderen extra lastig om werk te vinden. Daarom zijn er regelingen en subsidies die het interessant maken om ouderen aan het werk te helpen.

ZZP

ZZP

Een zzp’er (zelfstandige zonder personeel) is een ondernemer die geen personeel in dienst heeft, werkt voor eigen rekening en risico en gericht is op het maken van winst. De zzp’er moet meerdere opdrachtgevers hebben en zelfstandig zijn werk doen.

Uitgelicht


Aandacht voor de positie van 50-plussers op de arbeidsmarkt blijft hard nodig. Ondanks het aantrekken van de arbeidsmarkt komen oudere werkzoekenden nog altijd moeilijk aan het werk. Daarom heeft de ABU zich aangesloten bij de campagne 'Open voor 50-plus'.

Ga voor meer informatie over werken met deze doelgroep naar het thema 50+.

Lees de nieuwe editie online!

ABU steunt campagne 'Open voor 50+'

De ABU roept zijn leden op zich in te zetten voor werkzoekende 50-plussers en om bij een zoekopdracht ook altijd een 50-plus-kandidaat aan te bieden. De campagne 'Open voor 50+' wordt sinds medio 2014 gevoerd door UWV en MKB-Nederland. >>

Speciaal voor


Uitzendbureaus
Uitzendkrachten
Opdrachtgevers
Pers