Nieuws RSS


'Het gaat goed in de flexbranche en dat willen we vieren', aldus Ellen van Hierden, directeur van ARTRA. De opzet en aanpak is op een...
De overheid heeft het vak Intercedent benoemd tot kansberoep. Met een scholingsvoucher van het UWV kunnen werkzoekenden opleidingen...
In periode 6 (week 21 – 24) is het aantal uitzenduren met 7% toegenomen en de omzet is met 8% gestegen ten opzichte van dezelfde periode...

In 2015 zijn 21.057 banen voor mensen met een arbeidsbeperking gerealiseerd. Een stevige prestatie, vooral van de marktsector die zorgde voor...

Thema's


Flexibiliteit

Flexibiliteit

Themablok Flexibele arbeidsvormen 360x122

Welke flexibele arbeidsvormen zijn er? Wat zijn de feiten en cijfers? Wat is onze visie op de toekomst van flexibliteit, wat zijn uitdagingen en kansen voor aanbieders van flexibele arbeid. En, hoe zien andere partijen dat?

Vijftig-plus (50+)

Vijftig-plus (50+)

Ouderen 360x122

De uitzendbranche speelt een belangrijke rol in de allocatie van ouderen. Toch is het voor ouderen extra lastig om werk te vinden. Daarom zijn er regelingen en subsidies die het interessant maken om ouderen aan het werk te helpen.

Werken in de toekomst

Werken in de toekomst

Werken in de toekomst - banner ABU 360x122

Wat zijn de belangrijkste onzekerheden? Welke mogelijke scenario’s zien we? Hoe zien die verschillende werelden / arbeidsmarkten er uit over tien jaar? ABU, ABN AMRO en UWV maakten met de Argumentenfabriek het boek Werken in de toekomst - Vier scenario’s voor de organisatie van werk in Nederland in 2026.

ZZP

ZZP

Plaatje ZZP 360x122

Een zzp’er (zelfstandige zonder personeel) is een ondernemer die geen personeel in dienst heeft, werkt voor eigen rekening en risico en gericht is op het maken van winst. De zzp’er moet meerdere opdrachtgevers hebben en zelfstandig zijn werk doen.

Uitgelicht


In deze 50-plus special vindt u mooie praktijkvoorbeelden en warme pleidooen om open te staan voor 50-plus. Feiten en cijfers en 50-plussers aan het woord.

Bekijk de Uitzendwerk 50-plus special >>

Speciaal voor


uitzendbureaus
Uitzendbureaus
uitzendkrachten-logo
Uitzendkrachten
opdrachtgevers-logo
Opdrachtgevers
pers-logo
Pers