Nieuws RSS


Komend jaar moet het gebeuren ‘We zijn er nog niet.’ Dat is de reactie van Jurriën Koops, directeur ABU op de Miljoenennota die vandaag...
Van de vakbonden AOb, CNV-Onderwijs, FNV-Overheid en FvOv hebben wij op 10 september 2018 een stakingsaanzegging ontvangen. Het primair...
Het aantal uren nam toe met 2% en de omzet steeg met 6% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Omdat deze periode evenveel...

Puntenwolken en koopkrachtplaatjes. Het is weer de tijd van de Miljoenennota. De eerste van het kabinet-Rutte III. ‘We zijn er nog niet’, schrijft...

Thema's


Arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten

Themablok Flexmigranten 360x122

Ruim 400.000 Europeanen werken voor Nederlandse bedrijven en dragen bij aan onze welvaart. Door een beroep te doen op de Europese arbeidsmarkt en daarbuiten, kan het Nederlandse bedrijfsleven de juiste mensen vinden om in Nederland productiviteit en werkgelegenheid te behouden en vergroten.

Diversiteit

Diversiteit

Themablok Gelijke behandeling 360x122

De uitzendbranche is kleurrijk en biedt velen een kans op werk. Dat schept een grote verantwoordelijkheid om discriminatie op de arbeidsmarkt zoveel mogelijk uit te bannen. De ABU vindt discriminatie op de arbeidsmarkt onacceptabel en ontoelaatbaar. Elk geval van discriminatie er één teveel. Daarom doet de ABU er alles aan om dit probleem verder te bestrijden.

Platformeconomie

Platformeconomie

Thema platformeconomie

Platformwerk is in opkomst: de digitale platforms waarop vraag en aanbod van tijdelijk werk bij elkaar worden gebracht. Het komt sneller, goedkoper en op grotere schaal bij elkaar. Dat biedt kansen. En vraagt ook om dit in goede banen te leiden. De ABU vindt dat er een (zelf) regulerend kader voor platformwerk moet komen, duidelijkheid over de status van de platformwerker en een gelijk speelveld voor verschillende typen werkbemiddelaars. Lees meer hierover in onze Whitepaper.

Privacy 122

Bij verwerking van persoonsgegevens moet je als uitzendondernemer goed opletten op de steeds strengere privacyregels. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Hoe kunnen uitzendorganisaties ervoor zorgen dat zij aan alle prijvacyregels voldoen?

Een huis kopen met de perspectiefverklaring


Uitzendkracht Maartje deelt haar ervaringen met de perspectiefverklaring en het kopen van een huis.

Wat kan het ABU-lidmaatschap voor u betekenen?

Bent u geïnteresseerd in de voordelen van het lidmaatschap van de ABU? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op 11 oktober a.s

Meld u aan >>

Brochure ABU lid worden.PNG

Speciaal voor


uitzendbureaus
Uitzendbureaus
uitzendkrachten-logo
Uitzendkrachten
opdrachtgevers-logo
Opdrachtgevers
pers-logo
Pers