ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Beschikking sectorindeling 2020 voor uitzendwerkgevers

De Belastingdienst deelt uitzendwerkgevers met een vaksector opnieuw in. Een groot deel van de uitzendwerkgevers hebben in oktober 2019 een beschikking met de nieuwe sectorindeling (sector 52 uitzendbedrijven) gekregen. Deze geldt vanaf 1 januari 2020.

Een kleine groep uitzendwerkgevers valt vanaf 1 januari 2020 onder een gesplitste aansluiting. Ook zij hebben in 2019 een nieuwe beschikking sectorindeling gekregen van de Belastingdienst.

Geen beschikking gehad?

Heeft u als uitzendorganisaties vóór 1 januari 2020 geen beschikking hebben gehad, terwijl het bedrijf wel in sector 52 zou moeten worden ingedeeld? Dan moet u zich melden bij de Belastingdienst. Deze melding moet, onder vermelding van “UZB2020”, worden gestuurd naar onderstaand adres:

Belastingdienst/kantoor Amsterdam/Bureau indelingszaken
Postbus 58944
1040 EE Amsterdam