ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

De bouwsector

De ABU voert al jaren overleg met de partijen in de bouwsector om te komen tot goede afspraken voor iedereen. Deze afspraken staan in het bouwakkoord.

Onderdeel van deze afspraken is de speciale bouwbepaling in de ABU-cao voor Uitzendkrachten, Artikel 51 en Bijlage II artikelen 7 t/m 16. Daarin staan afwijkende arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten die in de bouw werken.

Daarnaast spreken partijen elkaar regelmatig over zaken zoals het pensioen en handhavende maatregelen. Zo is er bijvoorbeeld een convenant gesloten tussen de SNCU, StiPP, TBB en Bpf Bouw.