ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

De onzekere toekomst van de Wab

Gisteren zijn we naar de stembus gegaan en hebben we indirect een stem uitgebracht voor de Eerste Kamer. Het kabinet verliest met grote waarschijnlijkheid zijn meerderheid in de Eerste Kamer. Als u zich afvraagt wat dit betekent voor de toekomst van het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (Wab): veel.

De Eerste Kamer streeft er vooralsnog naar om de behandeling van de Wab af te ronden voor de Eerste Kamerverkiezingen. Niks aan de hand dus? Jawel. De politieke werkelijkheid van vandaag is anders dan die van gisteren. Zonder de steun van de oppositiepartijen kan dit kabinet geen wetsvoorstellen door de Eerste Kamer loodsen en dus geen uitvoering geven aan het regeerakkoord. Het kabinet kan ervoor kiezen om de Wab voor 27 mei a.s. ‘door te drukken’, maar u kunt zich voorstellen dat dit mogelijk niet in goede aarde zal vallen bij de oppositiepartijen die het kabinet de komende twee jaar hard nodig zal hebben.

Wat kan er allemaal gebeuren? Onderhandelingen tussen het kabinet en oppositiepartijen kunnen leiden tot een aanpassing van de Wab via een nieuwe wet (novelle). Hiermee zou het kabinet bijvoorbeeld tegemoet kunnen komen aan de bezwaren van de oppositie als het gaat om de versoepeling van het ontslagrecht en verlenging van de keten van tijdelijke contracten. In ruil voor steun kunnen ook afspraken over andere onderwerpen worden gemaakt.

Verder kan het kabinet altijd vallen. In dat geval zal de behandeling van de Wab waarschijnlijk worden uitgesteld tot het aantreden van een nieuw kabinet. De toekomst van de Wab is dus onzeker.

Wat wel zeker is: de Wab brengt geen balans op de arbeidsmarkt. Wel zal het de allocatiefunctie van de uitzendbranche onder druk zetten en rechtsonzekerheid creëren. Wat de toekomst ook zal brengen, zekerheid lijkt er vooralsnog niet in te zitten.