ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Ketenregeling en ontslagrecht bij de Wab: wat verandert er?

Door de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) verandert ook het ontslagrecht. Daarnaast komt er een aanpassing in de ketenregeling. De maximale periode van opeenvolgende contracten wordt uitgebreid van twee naar drie jaar.