ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Nu ook digitale handtekening voor arbeidsovereenkomsten onbepaalde tijd

In december informeerden wij u over het vernieuwde kennisdocument premiedifferentiatie over de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) en de coulance-regeling. Hierdoor heeft u tot 1 april de tijd om arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd (met een lage ww-premie) te laten voorzien van een handtekening door de werknemer, danwel voor de toevoeging van een addendum. 

Wij voegen hier nu aan toe dat ook een digitale handtekening genoeg is, net als instemming via e-mail of in een HR-systeem. 

Als u niet voor 1 april 2020 aan deze voorwaarde voldoet, maar de arbeidsovereenkomst wel voortduurt na 31 maart, bent u met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd.

In het kennisdocument vindt u meer uitleg, praktische voorbeelden en rekenvoorbeelden. Het is een zeer compleet en heel handig documentvoor iedereen die meer gedetailleerde zaken wil nagaan over de nieuwe ww-regelgeving.

Bekijk het kennisdocument Premiedifferentiatie

Kennisdocument Premiedifferentiatie WW (op rijksoverheid.nl)

Dit kennisdocument is een van de manieren waarop we u als ABU voorlichten over de gevolgen van de Wab. Er is ook een Whitepaper over de Wab  (inloggen op het ledennet).