ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Drie maanden extra voor administratieve vereisten voor lage WW-premie

Om in aanmerking te komen voor een lage WW-premie, geldt dat er sprake moet zijn van een contract voor onbepaalde tijd én dat er een tweezijdig getekend exemplaar van de overeenkomst in de administratie aanwezig moet zijn. Het is ook toegestaan om een addendum bij de overeenkomst op te stellen en deze door werknemer en werkgever te laten tekenen.

Veel werkgevers hebben desondanks nog steeds een praktisch probleem met al lopende dienstverbanden. Het contract voor onbepaalde tijd werd vaak eenzijdig bevestigd naar de werknemer en voldoet dus niet aan de geldende voorwaarden voor een lage premie.

De minister geeft werkgevers nu 3 maanden extra de tijd om aan deze verplichting te voldoen. Voor contracten voor onbepaalde tijd met een ingangsdatum van voor 1 januari 2020 heeft u dus tot 31 maart 2020 de tijd om te regelen dat er een tweezijdig getekend document aanwezig is. In de tussentijd mag u voor deze groep de lage premie toepassen.

Doet u dit niet tijdig, dan kunt u bij een controle verplicht worden om met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 de lage WW-premie te herzien naar de hoge premie.

Lees meer over het Kennisdocument WW-premie.