ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Wab zet Eerste Kamer in spotlight

arbeidsmarkt-pensioen-cao-uitendkracht-payrollkracht

Er zijn dagen waarop alle ogen gericht zijn op de Eerste Kamer. Vandaag is zo’n dag. De senatoren zullen in debat gaan met minister Koolmees (SZW) over de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). De afgelopen dagen werd in de media veelvuldig getwijfeld aan de toekomst van het wetsvoorstel. Opvallend genoeg niet zozeer vanwege het vertrek van een VVD-senator uit de fractie waardoor het kabinet zijn meerderheid heeft verloren. Niet vanwege de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer waardoor het kabinet nu al zou moeten onderhandelen met oppositiepartijen, maar vanwege kritische vragen van senatoren tijdens de schriftelijke behandeling. Kunnen de regeringsfracties in de Eerste Kamer zelfstandig besluiten om tegen de Wab te stemmen?

Terwijl bijna iedereen de Tweede Kamer kent, is de Eerste Kamer redelijk onbekend. Dit heeft allereerst te maken met de ‘getrapte verkiezingen’. Senatoren worden gekozen door de Provinciale Statenleden en niet (direct) door ons. Daarnaast spreekt de Tweede Kamer over alle beleidsonderwerpen terwijl de Eerste Kamer vrijwel alleen spreekt over wetsvoorstellen. Hierdoor staat de Eerste Kamer verder af van de dagelijkse politiek. Verder zijn Eerste Kamerfracties niet betrokken bij de totstandkoming van een regeerakkoord. Betekent dit dat zij hier ook niet gebonden aan zijn? Formeel niet. Tegelijkertijd is het naïef om te denken dat politieke overwegingen geen rol spelen en er geen politieke druk wordt uitgeoefend vanuit het kabinet of de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft in het verleden weleens tegen een wetsvoorstel uit een regeerakkoord gestemd. Wie ervan overtuigd is dat slechts de kwaliteit van het wetsvoorstel hieraan ten grondslag heeft gelegen, mag het zeggen. Het valt sterk te betwijfelen. Als de Wab op 28 mei a.s. zou worden weggestemd – een hele kleine kans die echter nooit uit te sluiten is – zal het dus niet slechts te maken hebben met de maatregelen in het wetsvoorstel. Zelfs als daar voldoende op aan te merken is. Laten we het grote plaatje niet uit het oog verliezen.