ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Voorbeelden toepassing Wab vanuit software-leveranciers

Op woensdag 25 juni vond een OSWO-congres plaats (Ondersteuning Software Ontwikkelaars). Het onderwerp was de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab).

In een memo over dit congres staan meerdere voorbeelden over hoe deze wet toe te passen.

Lijst met voorbeelden

 • Regulier Reguliere aangifte die voldoet aan de voorwaarden voor de lage premie
 • Regulier Reguliere aangifte die niet voldoet aan de voorwaarden voor de lage premie
 • Regulier Twee dienstverbanden bij dezelfde werkgever, waarbij voor het ene dienstverband de lage AWf premie geldt en voor de andere de hoge AWf premie.
 • Regulier Uitkering werkgeversbetaling naast loon in twee inkomstenverhoudingen
 • Regulier Uitkering werkgeversbetaling naast loon in één inkomstenverhouding
 • Regulier Voorwaarden voor de lage AWf premie wijzigen, waardoor de hoge AWf premie is verschuldigd, zonder herzien
 • Regulier Bepaling hoogte AWf premie voor werknemer jonger dan 21 jaar
 • Herzien lage premie situatie 1; De dienstbetrekking eindigt binnen 2 maanden na aanvang.
 • Herzien lage premie situatie 2; De werknemer krijgt binnen een kalenderjaar meer dan 30% meer uren verloond dan contractueel voor dat jaar is overeengekomen.
 • Herzien lage premie situatie 3* De werknemer krijgt binnen een jaar na aanvang van de dienstbetrekking een (herleefde) WW-uitkering.
 • Herzien lage premie situatie 3* De werknemer krijgt binnen een jaar na aanvang van de dienstbetrekking een (herleefde) WW-uitkering
 • Herzien lage premie situatie 3* De werknemer krijgt binnen een jaar na aanvang van de dienstbetrekking bij werkgever A een (herleefde) WW-uitkering op grond van een arbeidsoverkomst bij werkgever B.
 • Herzien lage premie situatie 4* De werknemer krijgt opnieuw een (herleefde) WW-uitkering, terwijl maximaal een jaar eerder bij dezelfde werkgever het lage percentage voor herziening in aanmerking kwam. Deze eerdere herziening vond plaats, omdat dezelfde werknemer binnen een jaar na de aanvang van de dienstbetrekking een (herleefde) WW-uitkering kreeg uit hoofde van diezelfde dienstbetrekking.
 • Corrigeren van AWf-premie, maar niet van herzien

*Let op! De situaties 3 en 4 zijn vooralsnog niet van toepassing.
In 2021 zal worden onderzocht of, en zo ja wanneer, de herzieningssituaties 3 en 4 alsnog in werking treden.

Bekijk Voorbeelden Wab (pdf).