ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Nieuw kennisdocument over nieuwe WW-premie

Enige tijd geleden meldden wij u dat er een kennisdocument met praktische zaken over het nieuwe WW-premiestelsel is verschenen. Het gaat in op de gevolgen die de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) heeft. Er is inmiddels een nieuwe versie gepubliceerd.

In het document vindt u nadere uitleg, praktische voorbeelden en rekenvoorbeelden. Het is een zeer compleet document dat wij van harte aanraden voor eenieder die meer gedetailleerde zaken wil nagaan over de nieuwe ww-regelgeving.

In de nieuwe versie vindt u ook informatie over de coulance-regeling die u drie maanden extra de tijd geeft om arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd (met een lage ww-premie) te laten voorzien van handtekening door de werknemer, danwel voor de toevoeging van een addendum.

Bekijk het kennisdocument Premiedifferentiatie

Kennisdocument Premiedifferentiatie WW (op rijksoverheid.nl)

Dit kennisdocument is een van de manieren waarop we u als ABU voorlichten over de gevolgen van de Wab. Er is ook een Whitepaper over de Wab  (inloggen op het ledennet).