ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Kennisdocument Premiedifferentiatie WW bijgewerkt

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een nieuwe versie (1.3) van het ‘Kennisdocument premiedifferentiatie WW’ gepubliceerd. Het kennisdocument gaat over de premiedifferentiatie die per 1 januari jl. van kracht is. In deze laatste versie is o.a. vastgelegd hoe  werkgevers in de loonaangifte (voorlopig) mogen omgaan met een tijdelijke uitbreiding van het aantal uren op schriftelijke arbeidsovereenkomsten onbepaalde tijd (mits geen oproepovereenkomsten). Een overzicht van alle wijzigingen t.o.v. versie 1.2. vindt u op pagina 3 van het kennisdocument.