ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Wab aangenomen door Eerste Kamer

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) van minister Koolmees heeft vandaag voldoende steun gekregen in de Eerste Kamer. VVD, CDA, D66, ChristenUnie, SGP, OSF en de fractie-Duthler hebben vóór de wet gestemd. Dat leverde een meerderheid op van 41 van de 75 zetels. Dit betekent dat de Wab in werking treedt op 1 januari 2020. De wet heeft grote gevolgen voor uitzend- en payrollondernemingen.

ABU-leden kunnen hier een overzicht vinden van de belangrijkste maatregelen uit de Wab. Via onder meer de website en voorlichtingsbijeenkomsten helpt de ABU zijn leden bij het voldoen aan de nieuwe regels. Met vragen over de Wab kunnen ABU-leden uiteraard terecht bij de ABU-helpdesk.